Menu
Adwokat Paweł Wasilkowski

Adwokat jazda po alkoholu Radom

adw. Paweł Wasilkowski

Adwokat Paweł Wasilkowski, ukończył aplikację adwokacką w Warszawie. Członek Radomskiej Izby Adwokackiej. Prowadzi własną kancelarię adwokacką w Radomiu. 

Oprócz studiów prawniczych ukończył również studia z resocjalizacji i pedagogiki.  Specjalizuje się głównie w prawie karnym, prawie cywilnym z naciskiem na sprawy o roszczenia odszkodowawcze a także roszczenia związane z kredytami walutowymi i upadłością konsumencką.  Wielokrotnie występował w charakterze obrońcy w sprawach karnych zorganizowanych grup przestępczych.

Kancelaria adwokacka, która poprowadzi sprawę prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu w Radomiu

Ustawodawca systematycznie zaostrza obowiązujące przepisy karne. Kierowca, który prowadził auto po alkoholu, ryzykuje nie tylko wysokie świadczenie, lecz także karę pozbawienia wolności.

Osoby, które zatrzymuje policja, często w stresie zapominają, że mają prawo do obrony. Im szybciej zasięgną porady prawnej profesjonalisty, tym mniejsze ryzyko, że sprawa skończy się prawomocnym wyrokiem skazującym.

Samodzielna obrona jest bardzo trudna. Skomplikowane postępowanie sądowe, rozbudowane i niejednoznaczne przepisy, a także brak doświadczenia skutecznie utrudniają oskarżonemu efektywne działanie.

Im szybciej skontaktujesz się z obrońcą, tym efektywniejszej pomocy prawnej będziemy mogli Ci udzielić. Dane kontaktowe do Kancelarii znajdziesz powyżej.

Jazda pod wpływem alkoholu. Przestępstwo czy wykroczenie?

Prowadząc auto po alkoholu, możesz popełnić wykroczenie lub przestępstwo. Różnica między nimi jest ogromna, ponieważ w każdym z tych przypadków zastosowanie znajdzie zupełnie inna ustawa oraz odmienna sankcja.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 miligrama lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Niższe wartości stężenia alkoholu wskazują na stan po użyciu alkoholu oraz na popełnienie wykroczenia.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to dla kierowcy duże ryzyko. Obok odpowiedzialności karnej i wysokich sankcji pieniężnych ustawodawca...

Co grozi za „jazdę po pijaku”?

W przypadku wykroczenia zastosowanie znajduje art. 87 k.w. Kierowca, który porusza się samochodem, będąc w stanie po użyciu alkoholu, podlega karze aresztu lub karze grzywny nie niższej niż 2500 zł. Właściwy organ orzeka też o utracie uprawnienia do kierowania pojazdami. Dla wielu kierowców to właśnie odzyskanie prawa jazdy staje się kluczowe, ponieważ korzystają oni z uprawnień na co dzień w celach prywatnych lub służbowych.

W przypadku popełnienia przez kierowcę przestępstwa, o którym mowa w art. 178a k.k., sankcje są znacznie bardziej dotkliwe. Sąd rejonowy może orzec karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Wchodzące w życie w niedalekiej przyszłości zmiany dodatkowo zaostrzają karę. Kodeks karny przewiduje jeszcze dotkliwszą sankcję dla kierowców, którzy dopuścili się naruszenia przepisów po raz kolejny. W ich przypadku kara pozbawienia wolności może sięgnąć nawet 5 lat.

Niezależnie od kary sąd może zastosować (a niekiedy stosuje obligatoryjnie) środek karny w postaci orzeczenia o utracie uprawnień do kierowania autem. Zupełną nowością w polskim prawie jest też opcja orzeczenia przepadku samochodu. Kiedy przepisy wejdą w życie, będzie można utracić auto warte kilkaset tysięcy złotych przez jeden błąd.

Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa

Jeżeli zależy Ci na tym, żeby jak najszybciej odzyskać prawo jazdy, możesz złożyć wniosek o zmianę wykonywania środka karnego poprzez wyrażenie przez sąd zgody na montaż blokady alkoholowej. To urządzenie, które weryfikuje obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i w razie jego wykrycia uniemożliwia uruchomienie silnika.

Aby sąd zgodził się na zainstalowanie blokady alkoholowej, nie wystarczy wykazanie przesłanki formalnej – wykonywania orzeczonego środka karnego przez odpowiednio długi czas. Niezbędne jest również złożenie wniosku, w którym skazany wykaże, że zmiana sankcji nie spowoduje powstania niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Dobry prawnik jest w stanie przekonać sąd do słuszności takich racji.

Pamiętaj, że montaż blokady alkoholowej nie stanowi zniesienia środka karnego, ale jedynie zmianę sposobu jego wykonywania. Prowadzenie auta bez blokady lub nawet z blokadą, ale bez atestu jest równoznaczne z naruszeniem przepisów.

Prowadziłeś samochód, będąc pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego? Skontaktuj się ze mną!

Jako doświadczony adwokat zawsze dopasowuję zakres pomocy do sytuacji prawnej klienta. Osobom, które się do mnie zgłaszają, oferuję pomoc prawną z zakresu porad, sporządzania pism procesowych oraz zastępstwa przed sądem. Jeżeli masz już wyrok w sprawie karnej, złożę od niego apelację od orzeczenia sądu pierwszej instancji do sądu okręgowego.

Dzięki doskonałej znajomości przepisów, a także poglądów doktryny i stanowisk judykatury efektywnie bronię interesu kierowców, którzy dopuścili się naruszenia przepisów. Nie ryzykuj przegranej. Działaj szybko i uniknij pobytu w zakładzie karnym. Sprawdź, jak mogę Ci pomóc.

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim