Menu
Adwokat Adam Kozioziembski

Adwokat jazda po alkoholu Toruń

adw. Adam Kozioziembski

Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku 2007. W latach 2008 -2010 pracowałem zawodowo w międzynarodowej korporacji oraz w Urzędzie Marszałkowskim. W 2013 roku złożyłem egzamin adwokacki, po którym otworzył Kancelarię Adwokacką w Toruniu. Pomoc prawną świadczę na terenie całego kraju.

W ramach prowadzonej praktyki świadczę usługi prawne głownie na rzecz Klientów indywidualnych. W spectrum mojego zainteresowania pozostają głownie szeroko rozumiane sprawy karne a także rodzinne, cywilne i odszkodowawcze.

Moje sprawy

Jazda pod wpływem alkoholu. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia!
Jazda pod wpływem alkoholu. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia!
Kierującemu został przedstawiony zarzut kierowania pod wpływem alkoholu (art. 178a k.k.), pomimo, iż jego zatrzymanie nie miało miejsca na tzw....

Doświadczony adwokat, który poprowadzi sprawę prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu w Toruniu

Kierowca znajdujący się w stanie nietrzeźwości stwarza duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Nic więc dziwnego w tym, że sądy orzekają surowe kary pozbawienia wolności, wysokie grzywny i nawiązki. Dla większości kierowców dotkliwą sankcją jest też zabrane prawo jazdy.

Osoby zatrzymane przez policję często nie wiedzą jednak o tym, że sam fakt wszczęcia postępowania karnego nie musi jeszcze oznaczać wysokiej kary. Pamiętaj, że zawsze masz prawo do obrony.

Skuteczna obrona prawnokarna wymaga jednak szerokiej wiedzy oraz dużej zręczności. Nie wystarczy dobra znajomość przepisów. Z uwagi na zróżnicowanie stanów faktycznych często warto sięgnąć po stanowiska judykatury lub poglądy przedstawicieli doktryny, aby uzasadnić swoje racje. Wizyta w sądzie to dla laika również duży stres. Skorzystanie z profesjonalnej usługi prawnej znacznie zwiększa szansę na wygraną.

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę „na podwójnym gazie”, nie ryzykuj wysokiego wyroku skazującego. Im szybciej się ze mną skontaktujesz, tym większe prawdopodobieństwo, że znajdę sposób na korzystne rozstrzygnięcie.

Jazda po alkoholu może stanowić przestępstwo albo wykroczenie. Dlaczego różnica między nimi jest tak istotna?

W zależności od tego, jak zostanie zakwalifikowany popełniony przez Ciebie czyn zabroniony zastosowanie w sprawie znajdzie kodeks karny lub kodeks wykroczeń. Różnica między wykroczeniem a przestępstwem jest ogromna, ponieważ ustawodawca przewidział w każdym przypadku zupełnie inne sankcje.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 miligrama lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu niższe od wskazanych oznacza, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, a jedynie do wykroczenia. W efekcie kierowca znajduje się w stanie po użyciu alkoholu.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wobec osób prowadzących pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym stosuje się art. 87 §1 k.w., czyli podlega ona karze aresztu lub karze grzywny nie niższej niż 2500 zł. Właściwy organ orzeka też o zatrzymaniu prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa, o którym mowa w art. 178a § 1 k.k., kara jest znacznie bardziej surowa. Sąd skazuje sprawcę na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat. Sankcja staje się jeszcze dotkliwsza, kiedy kierowca popełnia błąd po raz kolejny. W takim przypadku pozbawienie wolności zapada na czas od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd stosuje też środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Warto pamiętać, że w ramach nowelizacji przepisów prawa karnego w przyszłości wejdzie w życie możliwość orzeczenia przepadku pojazdu. Oznacza to, że Twoja auto może zostać skonfiskowane bez względu na jego wartość.

Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa

Jeśli na co dzień korzystasz z pojazdu do celów zawodowych lub służbowych, orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów na okres kilku lat stanowiłoby istotny problem.

Na szczęście przepisy prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu karnego wykonawczego przewidują możliwość złagodzenia środka karnego poprzez wyrażenie przez sąd zgody na zamontowanie w kokpicie blokady alkoholowej. To specjalne urządzenie, które uniemożliwia odpalenie silnika w przypadku wykrycia w wydychanym przez kierowcę powietrzu stężenia alkoholu powyżej dopuszczanej przez prawo wartości.

Aby uzyskać zgodę sądu, nie wystarczy spełnić przesłanki polegające na stosowaniu się do sankcji przez odpowiednio długi czas. Należy również złożyć wniosek, w którym sprawca przekona sąd, że wyrażenie zgody na montaż urządzenia nie spowoduje zwiększonego ryzyka dla innych uczestników ruchu.

Musisz zdawać sobie sprawę, że zainstalowanie blokady nie sprawia, że zakaz prowadzenie pojazdów mechanicznych przestaje obowiązywać. Możesz prowadzić jednak wyłącznie samochody z odpowiednim modułem. Powinien on regularnie podlegać ocenie pod kątem sprawności działania. Brak atestu jest równoznaczny ze złamaniem zakazu nawet wtedy, kiedy pokonujesz samochodem tylko kilka przecznic.

Prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego?
Kancelaria z Torunia może Cię reprezentować przed sądem

W swojej praktyce skupiam się na problemach osób, które mają kłopoty z prawem w związku z jazdą po alkoholu. Świadczona przeze mnie pomoc prawna polega nie tylko na udzielaniu bieżących porad prawnych, ale również na sporządzaniu odpowiednich pism i wniosków oraz reprezentacji przed organami ścigania lub sądem powszechnym. Obawiasz się, że sprawa potoczy się nie po Twojej myśli? Skontaktuj się ze mną, a zyskasz spokój i znacznie zwiększysz prawdopodobieństwo wygranej!

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim