Menu
Adwokat Joanna Kula

Adwokat jazda po alkoholu Łódź

adw. Joanna Kula

Nazywam się Joanna Kula. Jestem adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W toku aplikacji adwokackiej, jak i prowadząc własną praktykę, występowałam w licznych procesach karnych jako obrońca, a także jako pełnomocnik oskarżycieli posiłkowych. Ponadto w obrębie mojej praktyki znajdują się sprawy ściśle powiązane z prawem rodzinnym, cywilnym, odszkodowawczym.

Jestem także laureatką kilku Konkursów Krasomówczych, m.in. jest laureatką II miejsca w Środowiskowym Konkursie Krasomówczym dla aplikantów adwokackich. Wykonując zawód adwokata kieruję się zasadą - moim zadaniem nie jest oceniać klienta, moim zadaniem jest mu pomagać.

Jako profesjonalny pełnomocnik specjalizuję się w sprawach karnych, głównie z zakresu przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli prowadziłeś samochód w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo utraciłeś prawo jazdy, mogę Ci pomóc.

Doświadczony adwokat, który poprowadzi sprawę jazdy pod wpływem alkoholu w Łodzi

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu stanowi istotne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego sądy rozpoznające sprawę orzekają dla sprawców surowe kary pozbawienia wolności, wysokie grzywny oraz sankcje innego rodzaju.

Wielu kierowców, wobec których toczy się postępowanie karne, nie wie jednak, że zatrzymanie przez Policję czy wyznaczenie sprawy sądowej to jeszcze nie koniec. Oskarżony ma prawo podjąć obronę swojego interesu, która często okazuje się skuteczna. Pamiętaj, że sąd może orzec łagodniejszy wyrok, a nawet uniewinnić Cię od zarzucanego czynu.

Korzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej zapewnia przewagę w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Adwokat doskonale zna aktualne przepisy, śledzi również zmieniające się linie orzecznicze, a także poglądy doktryny. Dlatego jest w stanie podjąć się skutecznej ochrony interesów oskarżonego.

Jazda po alkoholu może być przestępstwem lub wykroczeniem. Na czym polega różnica między nimi?

Kierowca zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu może popełnić przestępstwo lub wykroczenie. Różnica między nimi jest kluczowa, ponieważ to od niej będzie zależała sankcja.

Jazda w stanie nietrzeźwości to przestępstwo w zakresu prawa karnego. Zachodzi ona, jeśli:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu ma miejsce, kiedy zawartość substancji czynnej we krwi lub w wydychanym powietrzu jest niższa niż wskazane wartości. Granica dzieląca wykroczenie od przestępstwa okazuje się cienka, dlatego w razie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu warto jak najszybciej zasięgnąć profesjonalnej porady prawnej.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to dla kierowcy duże ryzyko. Obok odpowiedzialności karnej i wysokich sankcji pieniężnych ustawodawca...

Co grozi za prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu?

Kierowca, który znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, podlega dyspozycji art. 87 § 1 k.w. Zgodnie z tym przepisem prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. Właściwy organ orzeka również o zatrzymaniu prawa jazdy.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości jest karane znacznie bardziej surowo. Zgodnie z art. 178a kk kara wynosi wtedy do 2 lat pozbawienia wolności (a mając na względzie zapowiadane zmiany przepisów – nawet 3 lata). Jeżeli było się już wcześniej prawomocnie skazanym za to przestępstwo, kara będzie znacznie wyższa. Wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Niezależnie od sankcji wolnościowych sąd orzeka również przyznanie świadczenia pieniężnego na rzecz pokrzywdzonego. Kierowca może też utracić prawo jazdy na kilka lat, a jeżeli popełnił już kilka przestępstw drogowych, nawet bezterminowo. Dla wielu osób jest to sankcja bardziej uciążliwa niż nawet najwyższa grzywna.

Warto pamiętać, że nowe przepisy kodeksu karnego przewidują przepadek samochodu za prowadzenie w stanie nietrzeźwości. Nie ma przy tym znaczenia wartość auta.

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu, pamiętaj, aby działania podjąć jak najszybciej. Działając bez zaplanowanej strategii, możesz spowodować, że skutki popełnionego czynu będą ciągnęły się za Tobą przez długie lata.

Prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości? Kancelaria adwokacka z Łodzi zajmie się Twoją sprawą

Jako adwokat zajmuję się świadczeniem pomocy prawnej osobom, które mają kłopoty z prawem w związku z jazdą po alkoholu. Klienci często zgłaszają się do mnie już na etapie postępowania przygotowawczego, aby mieć pewność, że są reprezentowani przez profesjonalistę od samego początku.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie występowania przed sądami powszechnymi pozwala mi skutecznie bronić interesów oskarżonych. Dzięki praktyce, a także znajomości obowiązujących przepisów i poglądów judykatury opracuję dla Ciebie strategię, która pozwoli na uzyskanie możliwie korzystnego rozstrzygnięcia. W razie wydania przez sąd niekorzystnego wyroku przygotuję również środek odwoławczy.

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim