Menu
Adwokat Gabriel Gatner

Adwokat jazda po alkoholu Rybnik

adw. Kinga Martuszewska

Doświadczenia zawodowe zdobyłam pracując w wielu kancelariach adwokackich w województwie śląskim, po to by ostatecznie świadczyć pomocy prawną w ramach prywatnej praktyki zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Chociaż na co dzień poruszam się w materii prawa rodzinnego i podatkowego, to także chlebem powszednim w mojej praktyce to prawo karne.

Praktykę zawodową prowadzę w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 23/25.

Adwokat karny, który poprowadzi sprawę jazdy po alkoholu w Rybniku

Prowadzenie samochodu mechanicznego po spożyciu alkoholu (lub podobnie działającego środka odurzającego) albo w stanie nietrzeźwości stwarza istotne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego. Sądy często orzekają surowe kary za te czyny zabronione. Stwierdzenie alkoholu w organizmie podczas jazdy może skończyć się zakazem prowadzenia pojazdów mechanicznych, grzywną, a nawet pozbawieniem wolności.

Wielu kierowców nie wie, że podjęcie szybkich i zdecydowanych działań może znacząco złagodzić wyrok, a nawet doprowadzić do warunkowego umorzenia postępowania. Doświadczona kancelaria adwokacka może wywalczyć dla Ciebie nawet wyrok uniewinniający.

Skuteczna obrona przed sądem karnym wymaga doświadczenia i praktyki. Często nie wystarczy sama znajomość przepisów kodeksu karnego. Niezbędne okazuje się powołanie na najnowsze poglądy doktryny i orzecznictwa. Bez fachowej wiedzy łatwo zagubić się w gąszczu norm prawnych, a rozprawa na sali sądowej to ogromny stres. Właśnie dlatego warto zaufać adwokatowi, który specjalizuje się w postępowaniach karnych.

Nie zostawiaj sprawy przypadkowi. Pamiętaj, że sąd może orzec nawet karę pozbawienia wolności. Przeczytaj, co grozi Ci za prowadzenie pojazdu po alkoholu i dlaczego opłaca Ci się zlecić prowadzenie sprawy kancelarii adwokackiej w Rybniku.

Prowadzisz pojazd pod wpływem alkoholu? To może być przestępstwo lub wykroczenie!

O tym, czy popełniłeś przestępstwo, czy wykroczenie, decyduje stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu. O stanie nietrzeźwości można mówić, kiedy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila we krwi lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wystarczy, że podczas rutynowej kontroli drogowej sąd stwierdzi występowanie jednej z tych przesłanek, a musisz się liczyć z zarzutem popełnienia przestępstwa. Kierowca, który prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu po spożyciu alkoholu w mniejszej ilości niż ta wskazana wyżej, nie dopuszcza się przestępstwa, ale popełnia wykroczenie. Kwalifikacja prawna czynu zabronionego jest bardzo ważna, ponieważ od niej zależy kara wymierzana przez sąd.

Czytaj na blogu

Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy może się wiązać nie tylko z uszkodzeniem mienia lub naruszeniem zasad ruchu drogowego. Niekiedy dochodzi również do...
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda pod wpływem alkoholu jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi, włącznie z karą pozbawienia wolności i dożywotnim zatrzymaniem prawa...
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Przejście specjalistycznych badań lekarskich jest elementem koniecznym w procesie odzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi....
Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE
Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE
W Polsce maksymalny limit zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tej wartości oznacza, że badany znajduje się w stanie po...
Będą surowsze kary za jazdę po pijaku
Będą surowsze kary za jazdę po pijaku
W parlamencie trwają obecnie prace nad obszerną nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje m.in....

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości i po użyciu alkoholu?

Kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu jest zagrożone surowymi sankcjami. Jeśli nie chcesz ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy lub ponosić jeszcze dotkliwszych kar, rozważ skorzystanie z pomocy prawnej. Kodeks wykroczeń za jazdę po użyciu alkoholu przewiduje karę aresztu albo grzywny. Dodatkowo sąd obligatoryjnie orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeśli w toku postępowania dowodowego okaże się, że dopuściłeś się przestępstwa, sąd, na podstawie art. 178a kodeksu karnego, może skazać Cię na grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Kierowca, który prowadząc samochód w stanie nietrzeźwości, doprowadził do wypadku, w wyniku którego doszło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub zgonu pokrzywdzonego, może otrzymać karę nawet 8 lat pozbawienia wolności. Sąd ma prawo do zaostrzenia wyroku o połowę, co oznacza nawet 12 lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność karna to nie tylko sankcje izolacyjne. To także konsekwencje finansowe. Niezależnie od kary pozbawienia wolności sąd może zadecydować o orzeczeniu środków kompensacyjnych:

  • Nawiązka do 200 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa uległa znacznemu pogorszeniu w wyniku wypadku. Nawiązkę można orzec na rzecz kilku pokrzywdzonych, np. każdego z dzieci pokrzywdzonego.
  • Nawiązka na rzecz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w sytuacji, gdy nie da się ustalić osoby poszkodowanej. Wysokość takiej kary to minimum 10 tysięcy złotych.

Zawartość alkoholu we krwi a utrata prawa jazdy

Za jazdę po alkoholu sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dla wielu osób zabrane prawo jazdy jest niemal równie dotkliwe jak ograniczenie wolności lub sankcja pieniężna. Przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym przewidują, że dokument uprawniający do kierowania pojazdem może zatrzymać policjant w przypadku podejrzenia, że zawartość alkoholu we krwi przekracza dopuszczalną wartość. W tym przypadku nie ma znaczenia, czy dopuściłeś się jedynie wykroczenia, czy popełniłeś przestępstwo.

Pamiętaj, że w sprawach za jazdę pod wpływem alkoholu w ruchu lądowym sąd obligatoryjnie orzeka zakaz jazdy samochodem. Od okoliczności sprawy i argumentów obrony zależy jednak czy utracisz dokument na kilka miesięcy, czy na całe życie. Doświadczony adwokat może Ci pomóc złagodzić zakaz poprzez uzyskanie zgody sądu na montaż blokady alkoholowej w samochodzie!

Jazda po alkoholu? Skorzystaj z pomocy adwokata w Rybniku

Moja kancelaria świadczy pomoc prawną wszystkim osobom ukaranym za jazdę pod wpływem środków odurzających bez względu na ilość alkoholu we krwi. Wieloletnia praktyka oraz doświadczenie zdobyte na sali sądowej pozwala mi skutecznie bronić klientów na każdym etapie postępowania karnego.

Profesjonalny pełnomocnik wie, w jaki sposób zachować się na sali sądowej, kiedy zgłosić odpowiednie wnioski dowodowe i jakie pytania zadawać świadkom. Potrafi znaleźć też okoliczności łagodzące, które uzasadnią łagodny wyrok bez względu na obecność alkoholu jako przesłanki obciążającej.

Jeśli zostałeś zatrzymany i stwierdzono u Ciebie stan po użyciu alkoholu lub nietrzeźwość, nie zwlekaj! Skontaktuj się ze mną jak najszybciej, aby zwiększyć swoje szanse na korzystne rozstrzygnięcie lub uniknięcie kary za jazdę po alkoholu.

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim