Menu
Adwokat Paweł Przełomski

Adwokat jazda po alkoholu Suwałki

adw. Paweł Przełomski

Jestem adwokatem i mediatorem. Specjalizuję się w sprawach karnych jak też cywilnych. Ukończyłem studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.  Pracuje w zawodzie od 2009 roku. Jestem profesjonalistą przy sprawach związanych z przestępstwami i wykroczeniami drogowymi. Nie podejmuje się schematycznych działań i zawsze wyszukuję rozwiązania, które będą najkorzystniejsze dla Klienta. Specjalizuję się w trudnych sprawach wykorzystując przy tym umiejętności mediatorskie. Cechuje mnie indywidualne podejście do problemu i Klienta, natychmiastowe reagowanie na nadużycia organów administracji publicznej i władzy. Jestem stanowczy i konkretny, z dużą dozą empatii i wyczucia. Swoją praktykę prowadzę na terenie miast: Suwałki, Augustów, Sejny, Olecko, Ełk, Gołdap. 

Doświadczona kancelaria adwokacka poprowadzi sprawę jazdy pod wpływem alkoholu w Suwałkach

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości stanowi duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlatego osoby zatrzymane za jazdę po alkoholu muszą liczyć się z surowymi karami. Co więcej, ustawodawca systematycznie zaostrza sankcje. Nowością w polskim porządku prawnym ma być możliwość orzeczenia przepadku samochodu w sprawach o jazdę „na podwójnym gazie”. Wystarczy chwila nieuwagi, aby utracić auto warte nawet kilkaset tysięcy złotych.

Kierowcy zatrzymani w trakcie kontroli drogowej często w nerwach zapominają, że zatrzymanie prawa jazdy i wszczęcie postępowania przygotowawczego to jeszcze nie koniec. Elementarne znaczenie ma prawo do obrony. W sprawach przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji liczy się przede wszystkim szybkie działanie, dlatego warto skontaktować się z adwokatem jak najszybciej. Dzięki temu będzie mógł on zaskarżyć jeszcze te postanowienia, które wydaje prokurator, i zadbać o obronę interesu podejrzanego przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu.

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może być przestępstwem lub wykroczeniem. W jaki sposób alkohol w organizmie wpływa na wysokość kary?

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może być przestępstwem lub wykroczeniem. O klasyfikacji prawnej czynu decyduje stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi. Ustalenie kategorii czynu, którego dopuścił się sprawca, jest bardzo ważne, ponieważ od tego będzie zależała kara.

Czyn zabroniony jest przestępstwem, jeżeli kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości. Stan ten zachodzi wtedy, gdy:

  • stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
Jeśli kontrola wykaże niższą zawartość alkoholu, uznaje się, że kierowca poruszał się w stanie po użyciu alkoholu i dopuścił się jedynie wykroczenia.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to dla kierowcy duże ryzyko. Obok odpowiedzialności karnej i wysokich sankcji pieniężnych ustawodawca...

Co grozi kierowcy, gdy badanie stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dopuszczalne wartości?

Jeśli kierowca dopuścił się wykroczenia, będzie sądzony na podstawie art. 87 k.w. Zgodnie z tym przepisem każdy, kto prowadzi pojazd po użyciu alkoholu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 2500 zł. Niezależnie od kary właściwy organ orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W przypadku popełnienia przez sprawcę przestępstwa zastosowanie znajdzie art. 178a § 1 k.k. Konsekwencje w tym przypadku to grzywna, ograniczenie wolności albo kara pozbawienia wolności do lat 2. Kierowcy, którzy dopuścili się przestępstwa ponownie, podlegają karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Obok kary zasadniczej sąd może orzec o zastosowaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, a także uwzględnić roszczenie odszkodowawcze pokrzywdzonego. Prawo karne pozwala na zasądzenie od skazanego świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości i zatrzymanie prawa jazdy a blokada alkoholowa

Utrata prawa jazdy dla wielu kierowców stanowi dotkliwszą sankcję niż nawet wysoka grzywna, zwłaszcza kiedy samochód jest im niezbędny na co dzień, np. w związku z wykonywaną pracą. Ustawa Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks karny wykonawczy przewidują możliwość ubiegania się przez sprawcę o zgodę przez sąd na montaż blokady alkoholowej. To urządzenie, które przed uruchomieniem silnika wymaga oddania próbki powietrza przez kierującego. W razie wykrycia obecności alkoholu auto po prostu nie odpali.

Pamiętaj, że montaż blokady nie znosi zakazu sądowego, ale go modyfikuje. Oznacza to, że jeśli wsiądziesz za kierownicę samochodu bez blokady albo będzie ona niesprawna, naruszysz zakaz sądowy.

Kierowałeś pojazdem w stanie nietrzeźwości? Skorzystaj z pomocy prawnika

Jeśli zostałeś zatrzymany za jazdę po alkoholu, nie zwlekaj i jak najszybciej skontaktuj się z adwokatem. Pełnomocnik nie tylko udzieli Ci porady prawnej i sporządzi pisma procesowe, ale weźmie również udział w rozprawie przed sądem rejonowym lub sądem okręgowym. Obecność pełnomocnika na sali to przewaga już od samego początku. Prawnik wie, jakie pytania zadawać świadkom, i potrafi podważyć dowód z opinii biegłego.

Sprawa karna to ryzyko wysokich kar finansowych oraz sankcji wolnościowych. Nie zostawiaj swojego losu przypadkowi i zleć prowadzenie sprawy kancelarii z doświadczeniem.

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim