Menu
Adwokat Kamila Sowa

Adwokat jazda po alkoholu Częstochowa

adw. Tomasz Całus

Adwokat Tomasz Całus ukończył aplikację adwokacką, w 2007 roku podjął współpracę z kancelariami adwokackimi i radcowskimi. Po zdanym egzaminie zawodowym wpisany został na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Jest członkiem Częstochowsko–Piotrkowskiej Izby Adwokackiej. Zawód wykonuje od 2017 r. w indywidualnej Kancelarii Adwokackiej w Częstochowie. W roku 2009 ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Kancelaria adwokacka, która poprowadzi w Częstochowie sprawę jazdy pod wpływem alkoholu

Prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Ustawodawca przewidział szereg dotkliwych sankcji, nie tylko zatrzymanie prawa jazdy. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów (również dożywotni), karę grzywny oraz kary izolacyjne. Kodeks karny przewiduje możliwość nałożenia na oskarżonego nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Sprawca powinien liczyć się z karą w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, że szybkie i zdecydowane działania mogą znacząco obniżyć wymiar kary, a nawet spowodować warunkowe umorzenie postępowania. Co więcej, w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, sprawca może ubiegać się o złagodzenie sankcji w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Adwokat specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa karnego sprawi, że nie będziesz musiał obawiać się procesu sądowego. Moja znajomość aktualnych poglądów doktryny i orzecznictwa oraz praktyka w prowadzeniu postępowań karnych sprawiają, że Twoje szanse zdecydowanie wzrastają. Nie zostawiaj sprawy przypadkowi i skorzystaj z profesjonalnej pomocy prawnej.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może być przestępstwem lub wykroczeniem. Od czego zależy kwalifikacja prawna czynu?

O tym, czy sprawca dopuścił się przestępstwa, czy wykroczenia, decyduje spełnienie jednej z dwóch przesłanek: zawartość alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu.

O stanie nietrzeźwości można mówić, kiedy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jeśli zawartość alkoholu w 1 dm powietrza lub we krwi jest niższa niż wspomniane wartości, kierowca znajduje się w stanie po spożyciu alkoholu i popełnia wykroczenie, a nie przestępstwo. Dokonanie rozróżnienia ma doniosły wpływ na wymiar kary, ponieważ prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest karane znacznie surowiej.

Pamiętaj, że na możliwość złagodzenia sankcji ma wpływ wiele czynników, w tym Twoje zachowanie w okresie wykonywania wyroku oraz właściwości i warunki osobiste. Doświadczony pełnomocnik jest w stanie zmienić decyzję sądu na korzyść skazanego nawet w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Czytaj na blogu

Co grozi za posiadanie narkotyków?
Co grozi za posiadanie narkotyków?
Polskie prawo penalizuje nie tylko jazdę po alkoholu, lecz także po użyciu substancji psychotropowych. Wcale jednak nie musisz zażywać...
Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Choć może się wydawać, że alkomat to urządzenie precyzyjne, a jego wyniki trudno podważyć, niekiedy praktyka pokazuje coś zupełnie innego....
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
We wtorek (04.06) Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt SK 22/21) w którym orzekł o niezgodności art. 42 § 3 kodeksu karnego, w razie...

Co grozi za jazdę po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości?

Jazda w stanie nietrzeźwości, a tym bardziej spowodowanie wypadku po alkoholu to jedne z najsurowiej karanych w Polsce przestępstw. Co więcej, ustawodawca systematycznie zaostrza sankcje, aby zniechęcić kierowców do lekkomyślnych zachowań (warto wskazać chociażby zupełnie nową możliwość orzeczenia przepadku samochodu).

Za jazdę po alkoholu grozi grzywna oraz czasowe odebranie prawa jazdy. Jeśli jednak dopuszczalna ilość alkoholu przekroczy próg właściwy dla przestępstwa, kary drastycznie wzrastają. Kodeks karny daje sądowi prawo do zastosowania kary bezwzględnego pozbawienia wolności z możliwością podwyższenia ustawowej sankcji nawet o połowę. Dodatkowo kierowca powinien liczyć się z koniecznością zapłacenia nawiązki oraz świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym.

Niezależnie od kar izolacyjnych i finansowych sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Odzyskanie prawa jazdy odebranego za jazdę po alkoholu może też wymagać powtórnego zdawania egzaminu.

Nie ryzykuj utraty prawa jazdy. Adwokat z Częstochowy może Ci pomóc!

Wieloletnia praktyka w zakresie prowadzenia spraw karnych pozwala mi efektywnie bronić klientów przed organami ścigania oraz sądem powszechnym. Pomogę Ci w toku postępowania przygotowawczego i powiem, jak możesz przygotować się do rozprawy sądowej, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jeśli zostałeś zatrzymany w związku z jazdą po alkoholu, skontaktuj się ze mną jak najszybciej!

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim