Menu
Adwokat Gabriel Gatner

Adwokat Kraków - Jazda po alkoholu

adw. Paulina Pawełek

Adwokat, od 2014 roku członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Własną praktykę adwokacką prowadzi od 2017 roku. 

Oprócz studiów prawniczych ukończyła również studia podyplomowe z Prawa Dowodowego prowadzone w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w prawie karnym, prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem spraw o roszczenia odszkodowawcze) i szeroko rozumianym prawie nieruchomości (w zakresie związanym z obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych).
Cechuje ją indywidualne podejście do klienta, empatia oraz kreatywność. Zawód adwokata wykonuje z pasją i oddaniem.
W kręgu jej zainteresowań znajdują się również zagadnienia związane z prawami człowieka, kryminalistyką oraz psychologią. Biegle włada językiem angielskim.
Siedziba kancelarii znajduje się w Krakowie przy ul. Rondo Mogilskie 1/205.

Doświadczony adwokat, który poprowadzi sprawę jazdy pod wpływem alkoholu w Krakowie

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stwarza istotne niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu. Dlatego sądy wymierzają surowe kary za jazdę pod wpływem alkoholu, a także podobnie działającego środka odurzającego.

Prawomocne skazanie za prowadzenie pojazdu po alkoholu pociąga za sobą szereg sankcji. W zależności od okoliczności czynu zabronionego sąd może wymierzyć grzywnę lub nawet karę pozbawienia wolności. Niezależnie od tego skazany musi liczyć się ze środkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Wielu kierowców nie wie jakie środki obrony może podjąć celem zminimalizowania skutków popełnionego czynu. W sprawach karnych kluczowe znaczenie ma zdecydowana reakcja oraz umiejętne wykorzystanie wiedzy prawniczej. Pomoc prawna, a zwłaszcza udział obrońcy w postępowaniu jest istotny w walce o łagodny wymiar kary, warunkowe umorzenie postępowania czy wyrok uniewinniający w sytuacji, gdy zachodzą ku temu podstawy.

Sprawy o jazdę w stanie nietrzeźwości nie należą do łatwych i wymagają dużej wprawy w prowadzeniu postępowania dowodowego, zadawaniu pytań świadkom oraz składaniu właściwych wniosków dowodowych. Czasami jednak sama znajomość procedury karnej nie wystarcza. Niezbędne staje się powołanie się na aktualne poglądy doktryny i judykatury.

Zdajemy sobie sprawę, że samodzielny udział w postępowaniu karnym dla podsądnego to również duży stres. Łatwo zgubić się wśród odmiennych wykładni przepisów, a także tego jakie działania na sali sądowej podejmuje oskarżyciel publiczny i sąd.

Adwokat Paulina Pawełek prowadzi sprawy karne na terenie Krakowa oraz okolic. Posiada doświadczenie w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Jeśli są Państwo zainteresowani powierzeniem Kancelarii prowadzenia sprawy w tym przedmiocie zapraszamy do kontaktu.

Prowadzisz samochód w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu? Popełniasz przestępstwo lub wykroczenie!

Jazda pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo lub wykroczenie, w zależności od zawartości substancji czynnej we krwi lub wydychanym przez osobę badaną powietrzu. Funkcjonariusze Policji stwierdzą popełnienie przestępstwa, jeżeli:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 miligrama lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wystarczy chwila nieuwagi, a dopuszczalna ilość alkoholu może zostać przekroczona. Jeżeli kontrola alkomatem wykaże, że stężenie alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu jest mniejsza od wskazanego, dopuszczasz się wykroczenia, a nie przestępstwa. Sankcje reguluje wówczas Kodeks wykroczeń. Kwalifikacja prawna czynu zabronionego jest bardzo ważna. To od niej zależy, jaką karę za jazdę po pijanemu może wymierzyć sąd.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to dla kierowcy duże ryzyko. Obok odpowiedzialności karnej i wysokich sankcji pieniężnych ustawodawca...

Co grozi za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu?

Sankcje związane z jazdą po alkoholu są systematycznie zaostrzane, co ma zniechęcić kierowców do łamania obowiązujących przepisów. Warto o tym pamiętać, jeśli nie chce się ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Kary dla kierowców różnią się w zależności od tego, czy sprawca dopuszcza się wykroczenia, czy popełnia przestępstwo.

W pierwszym przypadku sankcje obejmują grzywnę albo areszt. Niezależnie od nich sąd obligatoryjnie orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Znacznie mniej korzystnie wygląda sytuacja kierowcy, u którego stężenie alkoholu wskazuje na popełnienie przestępstwa. W przypadku skazania za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, o którym mowa w art. 178a k.k., kierowca ryzykuje grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli takie zachowanie zdarzyło Ci się po raz kolejny, wymiar kary pozbawienia wolności jest znacznie wyższy i wynosi od 3 miesięcy do 5 lat.

Za jazdę pod wpływem alkoholu grożą jeszcze wyższe sankcje, jeśli w wyniku wypadku doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub nawet śmierci poszkodowanego. W tym przypadku kara pozbawienia wolności wynosi nawet 8 lat. Sąd ma również prawo do zaostrzenia kary o połowę. Oznacza to nawet 12 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności!

Zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu ryzykuje nie tylko sankcje ograniczające wolność. Kodeks karny przewiduje również możliwość nałożenia na sprawcę przez sąd środków kompensacyjnych, czyli obowiązku finansowego naprawienia szkody.

  • Nawiązka w wysokości do 200 tysięcy złotych należy się pokrzywdzonemu lub osobie najbliższej, której sytuacja życiowa pogorszyła się w związku z wypadkiem. Jeżeli pokrzywdzony miał kilka osób na utrzymaniu, świadczenie jest należne na rzecz każdej z nich.
  • Jeżeli nie da się ustalić osoby pokrzywdzonej, sprawca może być zobowiązany do zapłaty nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jej wysokość to minimum 10 tysięcy złotych, ale nawiązka może być znacznie wyższa.

Skutki prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu mogą ciągnąć się za Tobą latami. Nie zostawiaj wyniku sprawy przypadkowi.

Zawartość alkoholu we krwi a zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych

Jazda samochodem po alkoholu to nie tylko ryzyko kary izolacyjnej oraz pieniężnej. To również konsekwencje prawne w postaci zabrania prawa jazdy. Zatrzymanie dokumentu legitymującego kierowcę do kierowania pojazdem następuje na kilka lat, ale w niektórych przypadkach sąd może orzec o zakazie dożywotnim.

Dla wielu kierowców taki wyrok jest bardziej dotkliwy niż wysoka nawiązka lub pozbawienie wolności. Pamiętaj też, że wystarczy wykrycie alkoholu u kierowcy podczas rutynowej kontroli, aby na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym policjant zatrzymał prawo jazdy.

Jeśli chcesz odzyskać prawo jazdy utracone po alkoholu, możesz złożyć wniosek o skrócenie zakazu sądowego albo wystąpić o zezwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową. Jako adwokat mogę Ci w tym pomóc. Znam praktykę orzeczniczą sądów i wiem, jakiej argumentacji użyć, aby zwiększyć Twoje szanse na sukces.

Jazda po alkoholu – adwokat z Krakowa może Ci pomóc!

Jako adwokat specjalizuję się w prowadzeniu spraw osób, które mają kłopoty z prawem za jazdę pod wpływem alkoholu. Nieważne, czy byłeś wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdów po spożyciu alkoholu lub środka odurzającego, czy popełniłeś czyn zabroniony po raz pierwszy. Wieloletnia praktyka oraz doskonała znajomość przepisów pozwalają mi skutecznie bronić interesów moich klientów.

Jeśli zostałeś zatrzymany przez Policję, nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną. Zajmę się Twoją sprawą i pomogę uzyskać najkorzystniejszy możliwy wyrok.

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim