https://www.high-endrolex.com/35 Adwokat jazda po alkoholu Zielona Góra, adw. Michał Kutrowski
Menu
Adwokat Michał Kutrowski

Adwokat jazda po alkoholu Zielona Góra

adw. Michał Kutrowski

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas pracy w renomowanych wrocławskich kancelariach adwokackich oraz podczas stażu w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wykładowca akademicki oraz manager kierunku studiów podyplomowych na Uniwersytecie Dolnośląskim DSW, a także autor szkoleń i publikacji w czasopismach branżowych. Posługuje się językiem angielskim na poziomie zaawansowanym.

Jako obrońca, reprezentuje Klientów przed organami ścigania oraz przed Sądem. Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i prawa karnego skarbowego. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze i gospodarcze. Świadczy kompleksową pomoc prawną na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego.

Doświadczona kancelaria adwokacka, która poprowadzi sprawę jazdy pod wpływem alkoholu w Zielonej Górze

Jazda „po pijanemu” stanowi duże zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Aby zniechęcić potencjalnych sprawców, sądy orzekają surowe kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Ustawodawca regularnie zaostrza też obowiązujące sankcje.

Wykrycie alkoholu w organizmie kierowcy to zwykle duży stres, dlatego sprawcy często zapominają o przysługującym im prawie do obrony. Warto pamiętać, że zatrzymane prawo jazdy czy wyznaczenie terminu rozprawy to jeszcze nie koniec walki o łagodny wyrok.

W sprawach o jazdę po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie skuteczna obrona to nie tylko dobra znajomość przepisów. Profesjonalna pomoc prawna polega także na sporządzaniu pism procesowych oraz zaprojektowaniu strategii, która zostanie zastosowana na sali sądowej.

Nawet jeśli prowadziłeś samochód pod wpływem alkoholu, kompetentny pełnomocnik będzie w stanie zamienić wyrok skazujący na warunkowe umorzenie postępowania karnego, a niekiedy nawet na wydanie przez sąd wyroku uniewinniającego. Ważny jest jednak czas działania. Im szybciej skontaktujesz się z profesjonalistą, tym większa szansa, że wyciągnie Cię on z kłopotów.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo lub wykroczenie. Na czym polega różnica między nimi?

Ustalenie zawartości alkoholu we krwi lub alkoholu w wydychanym powietrzu ma kluczowe znaczenie dla kary, ponieważ czyn może stanowić przestępstwo albo wykroczenie. Jazda w stanie nietrzeźwości powoduje, że zastosowanie w sprawie znajdą przepisy kodeksu karnego. Jeżeli u kierowcy stwierdzono stan po spożyciu alkoholu, dopuszcza się on tylko wykroczenia.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zachodzi, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Kiedy zawartość alkoholu w organizmie wynosi mniej niż wskazane wyżej wartości, stwierdza się stan po użyciu alkoholu.

Czytaj na blogu

Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Policja regularnie przeprowadza kontrole drogowe wśród kierowców. Ich szczególne nasilenie można zaobserwować przede wszystkim w okolicy...
Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r.
Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r.
Od 14 marca 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kierujących pojazdami mechanicznym w ruchu lądowym po alkoholu. Wobec kierujących,...
Jaka kara grozi za jazdę pod wpływem środków odurzających?
Jaka kara grozi za jazdę pod wpływem środków odurzających?
Przepisy prawa karnego zabraniają jazdy samochodem po użyciu środków odurzających. Nie chodzi jednak wyłącznie o narkotyki, ale także o...
Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?
Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?
Kierowca, który spowodował wypadek po alkoholu, musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną. Czy może jednak uniknąć reperkusji...
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Względem kierowcy, który dopuścił się szczególnie ciężkiego naruszenia przepisów karnych, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia...
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Jazda po alkoholu stwarza istotne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Aby zniechęcić do wsiadania za kierownicę pod wpływem...
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...

Co grozi za jazdę po alkoholu?

Popełnienie wykroczenia pociąga za sobą odpowiedzialność na gruncie art. 87 k.w. Zgodnie z tym przepisem osoba, która po użyciu alkoholu prowadzi pojazd w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. Niezależnie od kary właściwy organ orzeka o zatrzymaniu prawa jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Jazda po alkoholu w stanie nietrzeźwości jest karana znacznie surowiej. Popełnienie przestępstwa z art. 178a k.k. grozi grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do 2 lat. Jeszcze surowiej są karani kierowcy, u których stężenie alkoholu w organizmie przekracza normy po raz kolejny. W takim przypadku kara pozbawienia wolności może sięgnąć nawet 5 lat.

Sąd jest też w stanie orzec o zatrzymaniu prawa jazdy, uwzględnić roszczenia odszkodowawcze pokrzywdzonego oraz zasądzić od sprawcy świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości nawet do 60 000 złotych.

Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa

Wysokie stężenie alkoholu we krwi zwykle kończy się utratą prawa jazdy. Dla wielu osób to właśnie ta sankcja jest szczególnie dotkliwa, zwłaszcza jeżeli sprawca korzystał z auta do celów związanych z działalnością zawodową.

Kierowca może jednak złożyć wniosek o wyrażenie zgody przez sąd na zmodyfikowanie zakazu poprzez zgodę na montaż blokady alkoholowej. To urządzenie, które wymaga oddania próbki wydychanego powietrza przez kierowcę za każdym razem, kiedy wsiada on za kierownicę. Obecność alkoholu sprawi, że silnik samochodu po prostu się nie uruchomi.

Montaż blokady jest uwarunkowany spełnieniem dwóch przesłanek: realizowania zakazu przez odpowiednio długi czas oraz złożenia wniosku, w którym skazany przekona sąd, że nie stanowi już zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zostałeś zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu? Skontaktuj się z kancelarią prawną

Za obecność alkoholu grożą wysokie kary. Nie ryzykuj dotkliwej sankcji i sprawy ciągnącej się latami. Zdarzyła Ci się jazda po alkoholu? Adwokat z Zielonej Góry poprowadzi Twoją sprawę. Doświadczony pełnomocnik wie, jakie pytania zadawać świadkom, i potrafi skutecznie polemizować z opinią biegłego. W razie wydania przez sąd pierwszoinstancyjny niekorzystnego rozstrzygnięcia złoży apelację do sądu odwoławczego.

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim