Menu
Adwokat Joanna Knopik

Adwokat jazda po alkoholu Gliwice

adw. Joanna Knopik

Świadczę kompleksową pomoc prawną dla Klientów z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Specjalizuję się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym.
Adwokat Gliwice. Zajmuję się również analizą umów cywilnoprawnych i gospodarczych w języku niemieckim oraz uzyskiwaniem świadczeń z instytucji niemieckich typu Kindergeld, Schadenersatz.
Biegle władam językiem niemieckim.

Praktykę zawodową prowadzę w:
Gliwicach przy ul. Kościuszki 30/3, 44-100 Gliwice,
Toszku przy ul. Gliwickiej 13/11, 44-180 Toszek

Moje sprawy

Zarzut - jazda pod wpływem narkotyków. Wynik - umorzenie sprawy!
Zarzut - jazda pod wpływem narkotyków. Wynik - umorzenie sprawy!
Komenda Powiatowa Policji w Brzegu prowadziła sprawę przeciwko kierującej, której zarzucono prowadzenie samochodu pod wpływem środków...
Wynik badania: 0,24 mg/dm3. Uniewinnienie!
Wynik badania: 0,24 mg/dm3. Uniewinnienie!
Sąd Rejonowy w Gliwicach rozpoznawał sprawę kierującego, któremu zostały zarzucone 2 czyny - jazdę po spożyciu alkoholu oraz spowodowane...
Jazda po spożyciu alkoholu. Wynik badania: 0,24 mg/dm3
Jazda po spożyciu alkoholu. Wynik badania: 0,24 mg/dm3
Sąd stwierdził winę kierującego samochód, który podczas badania trzeźwości znajdował się po spożyciu alkoholu – wynik badania - 0,24...
Jazda po spożyciu alkoholu. Wynik badania: 0,18 mg/dm3 - brak zakazu prowadzenia!
Jazda po spożyciu alkoholu. Wynik badania: 0,18 mg/dm3 - brak zakazu prowadzenia!
Sąd stwierdził winę kierującego motocykl, który podczas badania trzeźwości znajdował się po spożyciu alkoholu – wynik badania - 0,18...

Adwokat, który pomoże w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu w Gliwicach

Prowadzenie pojazdu po alkoholu stanowi niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu i grozi za nie surowa kara. Postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może skończyć się nawet pozbawieniem wolności.

Jeśli zostałeś zatrzymany w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, powinieneś jak najszybciej podjąć działania, które przyczynią się do wydania wyroku uniewinniającego, a przynajmniej złagodzenia kary.

Skuteczna obrona przed sądem wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa karnego, najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Nie ryzykuj utraty prawa jazdy i zdaj się na pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, która pomoże Ci w sprawie jazdy po alkoholu. W zależności od stężenia alkoholu we krwi kary mogą być różne. Przeczytaj, co Ci grozi i dlaczego lepiej zlecić sprawę adwokatowi działającemu w Gliwicach.

Spożycie alkoholu lub stan nietrzeźwości. Jak sąd zakwalifikuje czyn zabroniony?

Kara za obecność alkoholu w wydychanym powietrzu zależy od ilości substancji czynnej. O przestępstwie można mówić w sytuacji, gdy:

  • stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wystarczy spełnienie jednej przesłanki, aby policja stwierdziła stan nietrzeźwości.

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie nie przekracza podanych wartości, kwalifikuje się to jako stan po spożyciu alkoholu, a Ty nie popełniasz przestępstwa, ale wykroczenie. Kwalifikacja prawna czynu jest bardzo ważna, ponieważ to od niej zależy kara, jaką może wymierzyć sąd.

Czytaj na blogu

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Zatrzymanemu za jazdę po alkoholu grożą dotkliwe kary. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. Dodatkowo sąd orzeka na podstawie art. 87 kodeksu wykroczeń obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi znacznie surowszymi sankcjami. Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeszcze wyższa kara jest przewidziana za przestępstwo spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Jeżeli zdarzenie doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kara może wynieść 8 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo sąd może zaostrzyć ją nawet o połowę.

Prawo karne upoważnia również sąd do stosowania tzw. środków kompensacyjnych. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości może to być:

  • Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, a w przypadku jego śmierci na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek zdarzenia uległa znacznemu pogorszeniu. Jeżeli pokrzywdzonych jest kilku, nawiązkę orzeka się na rzecz każdego z nich.
  • Nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeżeli ustalenie pokrzywdzonego nie jest możliwe. Wysokość nawiązki to minimum 10 tysięcy złotych.

Zawartość alkoholu we krwi a utrata prawa jazdy

Dla wielu kierowców zakaz prowadzenia pojazdów jest równie dotkliwy jak sankcja w postaci grzywny lub ograniczenia wolności. Pamiętaj, że policjant ma prawo zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu odebrać prawo jazdy za pokwitowaniem. Dotyczy to zarówno nietrzeźwości, jak i stanu po spożyciu alkoholu. Informacja o zatrzymaniu dokumentu jest niezwłocznie przekazywana właściwemu sądowi karnemu, prokuratorowi lub staroście.

Niezależnie od przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym sąd karny w sprawach jazdy pod wpływem alkoholu musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku przestępstw o mniejszym ciężarze gatunkowym czas zakazu wynosi zwykle 3 lata. Przepisy związane z jazdą po alkoholu dopuszczają jednak możliwość nawet orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu a recydywa

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości po raz kolejny (tzw. recydywa) jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponowne popełnienie przestępstwa musi mieć związek z poprzednim czynem zabronionym. Aby sąd mógł zastosować wobec Ciebie podwyższoną karę musisz dopuścić się:

  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  • sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym lub spowodowania jej bezpośredniego niebezpieczeństwa;
spowodowania wypadku, w wyniku którego inna osoba doznała obrażeń ciała.

Jazda po alkoholu – pomoc adwokata w Gliwicach

Oferuję swoją pomoc wszystkim osobom, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie pod wpływem alkoholu. Wieloletnia praktyka oraz znajomość metodyki pracy organów ścigania i praktyki sądowej pozwala mi skutecznie bronić moich klientów. Doświadczony pełnomocnik potrafi zgłosić we właściwym momencie odpowiednie wnioski dowodowe, wie, jakie pytania zadawać świadkom. Potrafi też znaleźć przesłanki, które przyczynią się do złagodzenia wyroku, a być może pozwolą nawet na warunkowe umorzenie postępowania.

Poza bieżącą pomocą na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego oferuję również sporządzanie środków zaskarżenia od niekorzystnych orzeczeń.

Skorzystaj z pomocy profesjonalisty i daj sobie szansę na łagodny wyrok. Skonsultuj ze mną swoją sprawę jeszcze dziś!

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim