Menu
Adwokat Joanna Knopik

Adwokat jazda po alkoholu Gliwice

adw. Joanna Knopik

Świadczę kompleksową pomoc prawną dla Klientów z terenu województwa śląskiego i opolskiego. Specjalizuję się w prawie karnym, cywilnym i rodzinnym.
Adwokat Gliwice. Zajmuję się również analizą umów cywilnoprawnych i gospodarczych w języku niemieckim oraz uzyskiwaniem świadczeń z instytucji niemieckich typu Kindergeld, Schadenersatz.
Biegle władam językiem niemieckim.

Praktykę zawodową prowadzę w:
Gliwicach przy ul. Kościuszki 30/3, 44-100 Gliwice,
Toszku przy ul. Gliwickiej 13/11, 44-180 Toszek

Moje sprawy

Wynik badania: 0,10 mg/dm3 Odmowa wszczęcia postępowania!
Wynik badania: 0,10 mg/dm3 Odmowa wszczęcia postępowania!
Wobec kierującego, który podczas badania na zawartość alkoholu uzyskał wynik 0,10 mg/dm3, został skierowany wniosek o ukaranie za popełnienie...
Wynik badania: 0,26 mg/dm3. Zmiana na wykroczenie!
Wynik badania: 0,26 mg/dm3. Zmiana na wykroczenie!
Sąd Rejonowy w Lublińcu rozpoznawał sprawę kierującego zatrzymanego po pijaku, wynik badania 0,26 mg/l. Prokuratura wniosła akt oskarżenia...
Uchylenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy!
Uchylenie postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy!
Prokurator, w wyniku aktywnego działania obrońcy podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego, uchylił postanowienie o zatrzymaniu prawa...
Zmiana surowego wyroku I instancji na skutek apelacji obrońcy!
Zmiana surowego wyroku I instancji na skutek apelacji obrońcy!
Sąd II instancji na skutek apelacji obrońcy całkowicie zmienił wyrok sądu I instancji, który był zdecydowanie surowy dla obwinionego.

Adwokat, który pomoże w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu w Gliwicach

Prowadzenie pojazdu po alkoholu stanowi niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu i grozi za nie surowa kara. Postępowanie karne za jazdę pod wpływem alkoholu lub środków odurzających może skończyć się nawet pozbawieniem wolności.

Jeśli zostałeś zatrzymany w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu, powinieneś jak najszybciej podjąć działania, które przyczynią się do wydania wyroku uniewinniającego, a przynajmniej złagodzenia kary.

Skuteczna obrona przed sądem wymaga doskonałej znajomości przepisów prawa karnego, najnowszego orzecznictwa oraz poglądów doktryny. Nie ryzykuj utraty prawa jazdy i zdaj się na pomoc doświadczonej kancelarii prawnej, która pomoże Ci w sprawie jazdy po alkoholu. W zależności od stężenia alkoholu we krwi kary mogą być różne. Przeczytaj, co Ci grozi i dlaczego lepiej zlecić sprawę adwokatowi działającemu w Gliwicach.

Spożycie alkoholu lub stan nietrzeźwości. Jak sąd zakwalifikuje czyn zabroniony?

Kara za obecność alkoholu w wydychanym powietrzu zależy od ilości substancji czynnej. O przestępstwie można mówić w sytuacji, gdy:

  • stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • obecność alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Wystarczy spełnienie jednej przesłanki, aby policja stwierdziła stan nietrzeźwości.

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie nie przekracza podanych wartości, kwalifikuje się to jako stan po spożyciu alkoholu, a Ty nie popełniasz przestępstwa, ale wykroczenie. Kwalifikacja prawna czynu jest bardzo ważna, ponieważ to od niej zależy kara, jaką może wymierzyć sąd.

Czytaj na blogu

Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?
Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?
Kierowca, który spowodował wypadek po alkoholu, musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną. Czy może jednak uniknąć reperkusji...
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Względem kierowcy, który dopuścił się szczególnie ciężkiego naruszenia przepisów karnych, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia...
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Jazda po alkoholu stwarza istotne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Aby zniechęcić do wsiadania za kierownicę pod wpływem...

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Zatrzymanemu za jazdę po alkoholu grożą dotkliwe kary. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest zagrożone karą aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. Dodatkowo sąd orzeka na podstawie art. 87 kodeksu wykroczeń obligatoryjny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi znacznie surowszymi sankcjami. Zgodnie z art. 178a § 1 kodeksu karnego osoba, która prowadzi pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeszcze wyższa kara jest przewidziana za przestępstwo spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Jeżeli zdarzenie doprowadziło do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, kara może wynieść 8 lat pozbawienia wolności, a dodatkowo sąd może zaostrzyć ją nawet o połowę.

Prawo karne upoważnia również sąd do stosowania tzw. środków kompensacyjnych. W przypadku jazdy w stanie nietrzeźwości może to być:

  • Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego, a w przypadku jego śmierci na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek zdarzenia uległa znacznemu pogorszeniu. Jeżeli pokrzywdzonych jest kilku, nawiązkę orzeka się na rzecz każdego z nich.
  • Nawiązka na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jeżeli ustalenie pokrzywdzonego nie jest możliwe. Wysokość nawiązki to minimum 10 tysięcy złotych.

Zawartość alkoholu we krwi a utrata prawa jazdy

Dla wielu kierowców zakaz prowadzenia pojazdów jest równie dotkliwy jak sankcja w postaci grzywny lub ograniczenia wolności. Pamiętaj, że policjant ma prawo zatrzymanemu za jazdę pod wpływem alkoholu odebrać prawo jazdy za pokwitowaniem. Dotyczy to zarówno nietrzeźwości, jak i stanu po spożyciu alkoholu. Informacja o zatrzymaniu dokumentu jest niezwłocznie przekazywana właściwemu sądowi karnemu, prokuratorowi lub staroście.

Niezależnie od przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym sąd karny w sprawach jazdy pod wpływem alkoholu musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku przestępstw o mniejszym ciężarze gatunkowym czas zakazu wynosi zwykle 3 lata. Przepisy związane z jazdą po alkoholu dopuszczają jednak możliwość nawet orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu a recydywa

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości po raz kolejny (tzw. recydywa) jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Ponowne popełnienie przestępstwa musi mieć związek z poprzednim czynem zabronionym. Aby sąd mógł zastosować wobec Ciebie podwyższoną karę musisz dopuścić się:

  • prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
  • sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym lub spowodowania jej bezpośredniego niebezpieczeństwa;
spowodowania wypadku, w wyniku którego inna osoba doznała obrażeń ciała.

Jazda po alkoholu – pomoc adwokata w Gliwicach

Oferuję swoją pomoc wszystkim osobom, które popełniły przestępstwo lub wykroczenie pod wpływem alkoholu. Wieloletnia praktyka oraz znajomość metodyki pracy organów ścigania i praktyki sądowej pozwala mi skutecznie bronić moich klientów. Doświadczony pełnomocnik potrafi zgłosić we właściwym momencie odpowiednie wnioski dowodowe, wie, jakie pytania zadawać świadkom. Potrafi też znaleźć przesłanki, które przyczynią się do złagodzenia wyroku, a być może pozwolą nawet na warunkowe umorzenie postępowania.

Poza bieżącą pomocą na etapie postępowania przygotowawczego lub sądowego oferuję również sporządzanie środków zaskarżenia od niekorzystnych orzeczeń.

Skorzystaj z pomocy profesjonalisty i daj sobie szansę na łagodny wyrok. Skonsultuj ze mną swoją sprawę jeszcze dziś!

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim