Menu
Adwokat Jakub Boruta

Adwokat jazda po alkoholu Białystok

adw. Jakub Boruta

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku. W trakcie odbywania aplikacji zdobył doświadczenie pod patronatem renomowanej kancelarii adwokackiej, której głównym przedmiotem działalności było prawo karne oraz cywilne, rodzinne i spadkowe. Współpracował także z kancelarią adwokacką zajmującą się prawem gospodarczym i obsługą przedsiębiorców.

Zdobył doświadczenie przy udzielaniu pomocy prawnej oraz reprezentowaniu klientów, które pozwala na świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie w zakresie prawa karnego, prawa karnego wykonawczego i prawa karnego skarbowego.

Doświadczony adwokat, który poprowadzi sprawę jazdy samochodem pod wpływem alkoholu w Białymstoku

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu w sposób istotny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, dlatego sądy stosują surowe kary, które mają zniechęcić potencjalnych sprawców. Wiele osób nie wie, że zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz postępowania karnego można uniknąć. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej. Adwokat wskaże konkretne działania, które należy podjąć, aby uniknąć sankcji surowszej niż zwykły mandat za jazdę w stanie nietrzeźwości.

Samodzielny udział w postępowaniu to duży stres, a nieznajomość przepisów oraz aktualnego orzecznictwa dodatkowo pogarsza sytuację oskarżonego. Doświadczony pełnomocnik, biorąc udział w postępowaniu, zwiększa Twoje bezpieczeństwo. Dzięki doskonałej znajomości przepisów prawa oraz praktyce na sali sądowej pokieruje przebiegiem postępowania w taki sposób, abyś nie martwił się o karę ograniczenia wolności lub jej pozbawienia.

Jazda po pijanemu może stanowić wykroczenie lub przestępstwo. Jaka jest między nimi różnica?

Obowiązujące przepisy kodeksu karnego, a także ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi różnicują stan nietrzeźwości oraz stan po użyciu alkoholu. Rozróżnienie tych stanów jest kluczowe, ponieważ to od klasyfikacji prawnej popełnionego czynu będzie zależała wysokość kary i jej rodzaj. Stan nietrzeźwości zachodzi wtedy, gdy:

  • zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 miligrama lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Znajdując się w stanie nietrzeźwości, narażasz się na ryzyko znacznie wyższej kary niż w przypadku, kiedy zawartość alkoholu w organizmie uzasadnia jedynie stwierdzenie wykroczenia. Wystarczy chwila nieuwagi, by przekroczyć próg graniczny, a zastosowanie znajdzie zupełnie inna ustawa oraz odmienna kara.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to dla kierowcy duże ryzyko. Obok odpowiedzialności karnej i wysokich sankcji pieniężnych ustawodawca...

Co grozi za jazdę pod wpływem alkoholu?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, które wskazuje na wykroczenie, uzasadnia zastosowanie art. 87 kodeksu wykroczeń grożącego karą aresztu lub karą grzywny. Niezależnie od tych sankcji właściwy organ orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości oznacza popełnienie przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do 2 lat (a w perspektywie zmian przepisów – do 3 lat). W przypadku osób, które dopuszczają się przestępstwa po raz kolejny, sankcja wynosi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Niezależnie od kar wolnościowych przepisy k.k. przewidują zastosowanie przez sąd środków kompensacyjnych, zmierzających do naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu.

  • Świadczenie pieniężne w kwocie do 200 tysięcy może być zasądzone na rzecz pokrzywdzonego lub osoby najbliższej, której sytuacja życiowa pogorszyła się w związku z wypadkiem.
  • Jeżeli nie da się ustalić osoby pokrzywdzonej, sprawca może być zobowiązany do zapłaty nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości minimum 10 tysięcy złotych.

Inne sankcje przewidziane przez obowiązujące przepisy to zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów, a nawet możliwość orzeczenia przepadku samochodu!

Skutki skazania za przestępstwo jazdy po alkoholu mogą być bardzo dotkliwe. Nie zostawiaj sprawy przypadkowi i zleć prowadzenie sprawy doświadczonemu pełnomocnikowi.

Zakaz prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa

Kierowcy, którzy utracili uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym, mogą się ubiegać o zgodę sądu na zamontowanie w samochodzie blokady alkoholowej.

To urządzenie weryfikujące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przed każdym uruchomieniem silnika. Montaż blokady wymaga nie tylko spełnienia ustawowych przesłanek, ale również złożenia i uzasadnienia wniosku. Pamiętaj, że blokada alkoholowa to nie odwołanie zakazu, ale jedynie zezwolenie na prowadzenie pojazdów wyposażonych w specjalne urządzenie, które musi być regularnie kalibrowane.

Prowadziłeś pojazd mechaniczny po alkoholu? Adwokat z Białegostoku zajmie się Twoją sprawą

Jako adwokat specjalizuję się w prowadzeniu spraw karnych osób, które mają kłopoty z prawem w związku z jazdą po alkoholu. Nie ryzykuj wyroku skazującego oraz innych dotkliwych sankcji i zleć mi prowadzenie swojej sprawy. Doskonała znajomość przepisów, a także aktualnego orzecznictwa i poglądów doktryny pomagają mi skutecznie bronić interesu moich klientów. Przekonaj się, że przekroczenie dopuszczalnego stężenia alkoholu nie musi oznaczać kary więzienia!

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim