Menu
Adwokat Tomasz Targoński

Adwokat jazda po alkoholu Wysokie Mazowieckie

adw. Tomasz Targoński

W swojej praktyce zawodowej zajmuję się zarówno sprawami karnymi, jak i cywilnymi. Posiadam bogate doświadczenie w sprawach związanych z przestępstwami i wykroczeniami przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu. W swoim działaniu skupiam się na potrzebach klienta oraz wypracowaniu najkorzystniejszej dla niego strategii postępowania. Mogę poszczycić się wieloma korzystnymi rozstrzygnięciami, nawet w skomplikowanych sprawach.

Doświadczona kancelaria adwokacka poprowadzi sprawę jazdy pod wpływem alkoholu w Wysokiem Mazowieckim.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza istotne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Dlatego sądy zwykle decydują się na orzekanie wysokich kar w sprawach karnych. Ustawodawca systematycznie zaostrza również sankcje za prowadzenie pod wpływem alkoholu, chcąc zniechęcić kierowców do nieodpowiedzialnych zachowań.

Warto jednak pamiętać, że ograniczenie wolności, kara pozbawienia wolności lub wysoka grzywna to jeszcze nie koniec. Kierowca zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu ma prawo podjąć obronę.

W Wysokiem Mazowieckim i okolicach funkcjonuje wiele kancelarii prawnych, ale tylko nieliczne z nich specjalizują się w postępowaniu karnym w sprawach o jazdę po alkoholu. Doświadczony pełnomocnik stwarza ogromną przewagę już na samym początku postępowania. Nie tylko udzieli porady prawnej i przygotuje niezbędne pisma procesowe, lecz także zapewni profesjonalną reprezentację przed sądem powszechnym.

W ten sposób można uniknąć zatrzymania prawa jazdy lub uzyskać korzystny wyrok uniewinniający albo warunkowe umorzenie postępowania karnego zamiast wyroku skazującego.

Im szybciej oskarżony zdecyduje się na skorzystanie z usług prawnych, tym bardziej zwiększa swoje szanse powodzenia, dlatego w razie zatrzymania należy działać niezwłocznie.

Czytaj na blogu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę po alkoholu?
Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu to dla kierowcy duże ryzyko. Obok odpowiedzialności karnej i wysokich sankcji pieniężnych ustawodawca...
Koniec z wezwaniami do odbycia kary!
Koniec z wezwaniami do odbycia kary!
Koniec z wezwaniami. W każdym przypadku skazany może być doprowadzony do zakładu karnego przez policję.
Nowelizacja kodeksu karnego 2022/2023. Czego należy się spodziewać?
Nowelizacja kodeksu karnego 2022/2023. Czego należy się spodziewać?
Polski porządek prawny cechuje się bardzo dużą dynamiką. Zmiany przepisów w poszczególnych gałęziach prawa pojawiają się na tyle często,...
Jak odzyskać prawo jazdy?
Jak odzyskać prawo jazdy?
Obecnie trudno sobie wyobrazić życie bez samochodu. Wystarczy jednak chwila nieuwagi i przez spowodowanie wypadku, przekroczenie prędkości albo...
Co warto wiedzieć o postępowaniu likwidacyjnym?
Co warto wiedzieć o postępowaniu likwidacyjnym?
Ze statystyk policyjnych wynika, że w 2021 r. zgłoszono niemal 23 tysiące wypadków drogowych. Aby zapewnić ofiarom kolizji możliwość...

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem alkoholu to przestępstwo lub wykroczenie. Dlaczego zawartość alkoholu u sprawcy jest tak istotna?

Zawartość alkoholu w organizmie zatrzymanego decyduje o tym, czy w danej sprawie doszło do wykroczenia, czy też popełniono przestępstwo. Różnica między wykroczeniem a przestępstwem jest duża, a potencjalna sankcja dla sprawcy – całkowicie inna.

Do przestępstwa dochodzi, jeśli:

  • stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość;
  • zawartość mg alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg lub prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi mniej niż wskazane wyżej wartości, sprawca dopuszcza się wykroczenia, a zastosowanie w sprawie będzie miał nie kodeks karny, a kodeks wykroczeń.

Co grozi za obecność alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu?

W przypadku popełnienia wykroczenia zastosowanie znajdzie art. 87 k.w. Zgodnie z tym przepisem karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł podlega ten, kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Niezależnie od kary właściwy organ zatrzymuje prawo jazdy na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Kierowca skazany z art. 178a k.k., czyli za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości podlega znacznie surowszym karom. Sąd może zastosować karę pozbawienia wolności do lat 3.

Obok głównej kary sąd stosuje również środek karny w postaci zakazu prowadzenia auta. Dla wielu kierowców to właśnie utrata uprawnień stanowi największą uciążliwość, zwłaszcza jeśli korzystali oni z auta na co dzień w celach prywatnych lub zawodowych.

Warto zwrócić uwagę na to, że planowane zmiany przepisów karnych przewidują orzeczenie przepadku samochodu. Oznacza to, że przez jeden błąd możesz utracić auto warte nawet kilkaset tysięcy złotych.

Przepisy karne przewidują możliwość zasądzenia od sprawcy wysokiego świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów a blokada alkoholowa

Osoby, którym zależy na jak najszybszym odzyskaniu prawa jazdy, mogą złożyć do sądu wniosek o wyrażenie zgody na montaż w aucie blokady alkoholowej. To urządzenie weryfikujące obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W razie jego wykrycia uniemożliwia uruchomienie silnika.

Do skorzystania z blokady alkoholowej nie wystarczy spełnienie formalnej przesłanki polegającej na wykonywaniu zakazu przez odpowiednio długi czas. Skazany musi też złożyć do sądu wniosek i odpowiednio go uzasadnić.

Należy zaznaczyć, że zgoda na montaż blokady nie oznacza cofnięcia zakazu, a jedynie jego złagodzenie. Kierowca, który usiądzie za kierownicą auta bez blokady albo samochodu wprawdzie wyposażonego w to urządzenie, ale bez atestu odpowiada za niestosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów. Długość pokonanej trasy nie ma znaczenia, może to być zaledwie kilka przecznic.

Prowadziłeś pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego? Skorzystaj z pomocy prawnej!

Jeśli miałeś problem z prawem, skorzystaj z usług kancelarii z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw z zakresu wypadków komunikacyjnych. Prawnicy wskażą Ci optymalną ścieżkę postępowania i przygotują niezbędne pisma procesowe. Podejmą się również reprezentacji przed sądem karnym, a w razie otrzymania niekorzystnego rozstrzygnięcia złożą środek odwoławczy do sądu drugiej instancji.

Samodzielne występowanie przed sądem do duży stres. Do skutecznej obrony nie wystarczy wyartykułowanie swojego stanowiska. Niezbędna jest doskonała znajomość przepisów oraz bieżących poglądów doktryny i linii orzeczniczych. Nie pozostawiaj swojej sprawy przypadkowi i zleć jej prowadzenie profesjonalistom.

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim