Menu

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP! Dodany 06 czerwca 2024 przez Gabriel Gatner
We wtorek (04.06) Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt SK 22/21) w którym orzekł o niezgodności art. 42 § 3 kodeksu karnego, w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a§ 4 kodeksu karnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. To ważne orzeczenie dla każdego kierującego, wobec którego zapadł wyrok, w którym sąd orzekł dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

O co chodzi?

Zgodnie z art. 42 § 3 k.k.:

Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, lub po takim zdarzeniu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Tym samym, w przypadku popełnienia kolejnego przestępstwa, polegającego na kierowaniu pod wpływem alkoholu popełnionego, w czasie kiedy, nie doszło jeszcze do zatarcia skazania tego samego przestępstwa, sąd MUSIAŁ orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Z takim stanem rzeczy nie zgodził się jeden ze skazanych za art. 178a§4 k.k.

Sprawa została zainicjowana przez kierowcę, wobec którego sąd orzekł dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W związku z tym, kierujący skierował do Trybunału Konstytucyjnego skargę. Zdaniem skarżącego istotą niekonstytucyjności przepisu (tj. art. 42 § 3 kk) jest nie tyle wadliwość wyboru sankcji dożywotniej jako takiej, ile jej wyłączność. W ocenie skarżącego, wymierzanie sprawiedliwości wymaga swobody decyzyjnej sądu, wyrażająca się w rozpiętości sankcji. Jeżeli ustawodawca przewiduje sankcję bezwzględnie oznaczoną, to odbiera sądom esencję tego, czym jest sądzenie. Jednostka ma zaś prawo do bycia osądzoną w sposób będący „rozpatrzeniem sprawy”.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Zdaniem TK przepis faktycznie art. 42 § 3 kk jest niezgodny z Konstytucją RP. W ocenie trybunału obligatoryjność orzekania nadmiernie ogranicza dyskrecjonalną władzę sędziego, a jednocześnie zrównuje przestępstwa materialne (skutkowe) i formalne (bezskutkowe).

Co to oznacza dla kierujących, którzy otrzymali już wyrok na podstawie przepisu niezgodnego z Konstytucją?

Zgodnie art. 540 § 2 kodeksu postępowania karnego:

Postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść oskarżonego.

Tym samym skazani, wobec których orzeczono dożywotni zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi mogą złożyć wniosek o wznowienie postępowania!

Wniosek o wznowienie postępowania przygotowany przez adwokata!

Jeżeli zostałeś skazany za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, będąc wcześniej prawomocnie skazany za przestępstwo prowadzenia pod wpływem alkoholu tj. art. 178a § 4 k.k. i orzeczono wobec Ciebie dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, możemy poprowadzić Twoją sprawę o wznowienie postępowania. Zachęcamy do kontaktu z adwokatem współpracującym z naszym serwisem.

Źródło zdjęcia: Image by jcomp on Freepik

Pozostałe aktualności

Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Choć może się wydawać, że alkomat to urządzenie precyzyjne, a jego wyniki trudno podważyć, niekiedy praktyka pokazuje coś zupełnie innego....
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w rozprawie sądowej, często odczuwają paraliżujący lęk przed wizytą w gmachu sądu. Skomplikowane...
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepisy przewidujące konfiskatę pojazdów prowadzonych przez pijanych kierowców weszły w życie 14 marca tego roku, jednakże już w ciągu...
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Policja regularnie przeprowadza kontrole drogowe wśród kierowców. Ich szczególne nasilenie można zaobserwować przede wszystkim w okolicy...

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim