Menu

Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń

Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń Dodany 25 lutego 2022 przez Gabriel Gatner
Od dnia 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje nowy taryfikator mandatów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Wysokie mandaty mają zmusić kierowców do przepisowej jazdy, co przyczynić ma się z kolei do zmniejszenia ilości kolizji drogowych oraz wypadków, a także zwiększyć bezpieczeństwo Polaków na drogach.

Zmiany w stawkach mandatów

Najbardziej odczuwalną dla kierowców zmianą są stawki mandatów za przekroczenie prędkości na drodze.

Przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h skutkować będzie mandatem w wysokości 800 zł, a w przypadku przekroczenia prędkości o ponad 50 km/h kierowca musi liczyć się z otrzymaniem mandatu w wysokości 1500 zł oraz zatrzymaniem prawa jazdy.

Najwyższy mandat – w wysokości 2 5000 zł przewidziany jest w razie przekroczenia prędkości o 70 km/h.

Zmianie uległy także wysokości mandatów za inne wykroczenia drogowe m.in. za:

  • niewskazanie przez właściciela pojazdu osoby, która w chwili popełnienia wykroczenia prowadziła pojazd – do 8 000 zł dla właściciela pojazdu,
  • korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy – 500 zł,
  • prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub środka o podobnym działaniu – od 2 500 zł,
  • nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego – od 1500 zł
  • jazda pojazdami mechanicznymi bez uprawnień – od 1500 zł.

Jazda bez uprawnień

Z zaostrzeniem przepisów mamy również do czynienia w przypadku jazdy bez wymaganych uprawnień. Do tej pory osoba kierująca pojazdem bez uprawnień karana był niewysokim mandatem, a sąd mógł fakultatywnie orzec wobec niej zakaz prowadzenia pojazdów.

Od stycznia tego roku w związku ze zmianą brzmienia przepisów, każda sprawa dotycząca kierowania pojazdu mechanicznego bez uprawnień musi trafić przed oblicze sądu. Zgodnie z nowymi przepisami sąd w każdym z tych przypadków orzeka o zakazie prowadzenia pojazdów.

W praktyce oznacza to, że osoba kierująca pojazdem bez uprawnień będzie musiała zapłacić grzywnę, której wysokość nie może być mniejsza niż 1500 zł oraz wobec niej orzekany (!) jest zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Naruszenie nałożonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo, za które grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

Pamiętać należy, że kwota 1500 zł jest grzywną minimalną jaką sąd może nałożyć na sprawcę. Maksymalna wysokość grzywny może wynieść nawet do 30 000 zł, ponieważ zmianie uległy nie tylko stawki mandatów, ale także wysokość grzywien wymierzanych przez sądy.

Recydywa oraz punkty karne

Nie wszystkie zmiany weszły w życie od nowego roku. Dopiero od 17.09.2022r. obowiązywać będzie min. przepis dotyczący tzw. recydywy. Obejmuje ona sytuację, w której kierowca zostanie ukarany za to samo wykroczenie w ciągu 2 lat od ostatniego prawomocnego ukarania.

Oznacza to, że w sytuacji, gdy wysokość mandatu np. za nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego wynosi minimum 1500 zł, to w przypadku popełnienia tego samego wykroczenia w ramach tzw. „recydywy” mandat ten wynosić będzie 3000 zł.

Z dniem 17 września wejdzie w życie także nowy system liczenia punktów karnych oraz zmieni się okres, po którym z „konta” kierowcy usuwane będą punkty karne. Do tej pory okres ten wynosił 1 rok od dnia popełnienia naruszenia.

Według nowych przepisów punkty karne usuwane będą po upływie 2 lat i to od momentu opłacenia kary, a nie popełnienia naruszenia. Ponadto liczba punktów karnych ma wpływać na wysokość płaconego przez kierowcę OC.

Pozostałe aktualności

Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rowery elektryczne coraz bardziej zyskują na popularności. Tym samym warto się zastanowić, czy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów...
Odmowa badania alkomatem
Odmowa badania alkomatem
Codziennie setki kierowców poddawanych jest na drogach badaniu trzeźwości. Podstawowym narzędziem do badania zwartości alkoholu w organizmie...
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego. Nowelizacja przewiduje zaostrzenie kar między...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim