Menu

Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r.

Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r. Dodany 08 marca 2024 przez Gabriel Gatner
Od 14 marca 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kierujących pojazdami mechanicznym w ruchu lądowym po alkoholu. Wobec kierujących, którzy popełnią przestępstwo (tj. kierują pod wpływem alkoholu) oraz przekroczą ustaloną przez ustawodawcę wartość alkoholu w wydychanym powietrzu zostanie orzeczony przepadek pojazdu mechanicznego lub jego równowartość. Kiedy i na jakich warunkach będzie orzekany przepadek pojazdów mechanicznych, czyli tzw. konfiskata.


Wartości graniczne zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz we krwi.

Wyniki w wydychanym powietrzu podane w mg/dm3:
Ważne! To właśnie ta wartość pojawia podczas badania kierującego przez policjantów na alkomacie.

Kiedy kierujący podczas badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wydmucha:


 1. do 0,10 mg/dm3 – jest to wartość dopuszczalna (kierujący nie popełnia wykroczenia).
 2. od 0,11 mg/dm3 do 0,25 mg/dm3 – kierujący popełnia wykroczenie.
 3. od 0,25 mg/dm3 albo wynik prowadzi do przekroczenia tej wartości - kierujący popełnia przestępstwo.
 4. do 0,50 mg/dm3 - wobec kierującego sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego (tj. konfiskatę) jeżeli spowodował wypadek.
 5. od 0,50 mg/dm3 albo wynik prowadzi do przekroczenia tej wartości - wobec kierującego sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego (tj. konfiskatę) jeżeli spowodował wypadek.
 6. od 0,75 mg/dm3 albo wynik prowadzi do przekroczenia tej wartości - wobec kierującego sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego (tj. konfiskata)

Wyniki w wydychanym powietrzu podane w promilach:

Kiedy kierujący podczas badania na zawartość alkoholu we krwi osiągnie następujące wartości:


 1. do 0,20 promila – jest to wartość dopuszczalna (kierujący nie popełnia wykroczenia).
 2. od 0,20 promila do 0,50 promila – kierujący popełnia wykroczenie.
 3. od 0,50 promila albo wynik prowadzi do przekroczenia tej wartości - kierujący popełnia przestępstwo.
 4. do 1,00 promila - wobec kierującego sąd może orzec przepadek pojazdu mechanicznego (tj. konfiskatę) jeżeli spowodował wypadek.
 5. od 1,00 promila albo wynik prowadzi do przekroczenia tej wartości - wobec kierującego sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego (tj. konfiskatę) jeżeli spowodował wypadek.
 6. od 1,50 promila albo wynik prowadzi do przekroczenia tej wartości - wobec kierującego sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego (tj. konfiskata).
Jak jest różnica między kolizją a wypadkiem - o tym pisaliśmy tutaj: Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu

Kiedy przepadek pojazdu mechanicznego, a kiedy przepadek jego równowartości?

W związku ze zmianami do kodeksu karnego zostanie dodany nowy art. 44b dotyczący przepadku pojazdu mechanicznego. Poniżej treść artykułu wraz z komentarzami autora.

Art. 44b. [Przepadek pojazdu mechanicznego lub jego równowartości]

§ 1. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd orzeka przepadek pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę w ruchu lądowym.

Uwaga. Przepadek dotyczy wyłącznie kierujących pojazdami mechanicznymi w ruchu lądowym. Z tego wynika, że przepis nie dotyczy kierujących pojazdami mechanicznymi w ruchu wodnym oraz powietrznym.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd, orzeka się przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu uznaje się wartość pojazdu określoną w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy - średnią wartość rynkową pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę, ustaloną na podstawie dostępnych danych, bez powoływania w tym celu biegłego.

Uwaga. Powyższy paragraf dotyczy przede wszystkim wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych w ramach leasingu lub najmu długoterminowego, a także osoby które posiadają pojazd mechaniczny jako współwłaściciele.

§ 3. Jeżeli ustalenie średniej wartości rynkowej pojazdu odpowiadającego pojazdowi, o którym mowa w § 1, w sposób określony w § 2 nie jest możliwe ze względu na szczególne cechy tego pojazdu, zasięga się opinii biegłego.

§ 4. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu określonego w § 2 nie orzeka się, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd mechaniczny wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku sąd orzeka nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Uwaga. Górna granica nawiązki, zgodnie z art. 48 kodeksu karnego to 100.000 zł

§ 5. Przepadku pojazdu mechanicznego oraz przepadku równowartości pojazdu nie orzeka się, jeżeli orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego jest niemożliwe lub niecelowe z uwagi na jego utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie.


Źródło zdjęcia: Image by diana.grytsku on Freepik

Pozostałe aktualności

Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Choć może się wydawać, że alkomat to urządzenie precyzyjne, a jego wyniki trudno podważyć, niekiedy praktyka pokazuje coś zupełnie innego....
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
We wtorek (04.06) Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt SK 22/21) w którym orzekł o niezgodności art. 42 § 3 kodeksu karnego, w razie...
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w rozprawie sądowej, często odczuwają paraliżujący lęk przed wizytą w gmachu sądu. Skomplikowane...
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepisy przewidujące konfiskatę pojazdów prowadzonych przez pijanych kierowców weszły w życie 14 marca tego roku, jednakże już w ciągu...
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Policja regularnie przeprowadza kontrole drogowe wśród kierowców. Ich szczególne nasilenie można zaobserwować przede wszystkim w okolicy...

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim