Menu

Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu

Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu Dodany 05 października 2022 przez Gabriel Gatner

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu alkoholu) lub przestępstwo (stan pod wpływem alkoholu). Sytuacja jednak komplikuje się, kiedy kierujący pojazdem, który jest po pijaku, bierze udział w kolizji lub wypadku drogowym. Jak wtedy wygląda sytuacja kierującego? Co grozi kierującemu?

Pojęcie kolizji oraz wypadku

Kolizja. Pojęcie kolizji oraz wypadku te nie są ze sobą tożsame. O kolizji mówi się, gdy w zdarzeniu drogowym nikt nie ucierpiał, a kierowca poprzez naruszenie zasad bezpieczeństwa spowodował jedynie straty materialne np. wjechał w inne auto stojące na parkingu, w ogrodzenie czy słup.

Wypadek. Wypadek drogowy to zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku, którego co najmniej jeden jego uczestnik (kierowca, pasażer, pieszy, kierowca lub pasażer innego auta) zostaje ranny lub umiera.

Kierowca pod wpływem alkoholu stwarza ogromne zagrożenie w ruchu drogowym. Z tego powodu czyn ten podlega odpowiedzialności karnej. Limit dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Jazda pod wpływem alkoholu jest czynem zabronionym samym w sobie - bez znaczenia pozostaje to czy kierowca jechał zgodnie z przepisami oraz fakt, że nie spowodował żadnego wypadku czy kolizji.

Co grozi kierowcy za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu?

Zarzut przedstawiony pijanemu kierowcy za spowodowanie kolizji może zostać oparty -w zależności od okoliczności całego zdarzenia - na kilku przepisach.

Znaczenie ma m.in. to czy kierowca znajdował się w stanie po użyciu alkoholu tj. zawartość alkoholu w jego krwi wynosiła pomiędzy 0,2 a 0,5 promila, czy w stanie nietrzeźwości (zawartość wynosiła powyżej 0,5 promila), ale także miejsce zdarzenia oraz to czy kierowca był w przeszłości karany za podobny czyn.

Kierowcy, który w stanie po użyciu alkoholu spowodował kolizję może zostać postawiony zarzut na podstawie art. 86 § 2 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem, jeśli kierowca na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Gdy kierowca w stanie nietrzeźwości spowodował kolizję zarzut może zostać oparty na:

- art. 178. § 1 Kodeksu karnego: zgodnie z którym:

Sprawca, który sprowadził katastrofę w ruchu lądowym, sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym lub spowodował wypadek, w którym innym inna osoba odniosła obrażenia ciała znajdując się w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

- art. 178a. § 1 Kodeksu karnego zgodnie z którym:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2,

- art. 178a § 4 Kodeksu karnego zgodnie z którym:

Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości albo za przestępstwo sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym lub spowodowanie wypadku, w którym innym inna osoba odniosła obrażenia ciała - popełnione w stanie nietrzeźwości albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Z powyższego wynika, że kara za spowodowanie kolizji może się wahać się w zależności od okoliczności zdarzenia i przyjętej klasyfikacji czynu - od kary grzywny do kilkuletniej kary pozbawienia wolności.

Bardzo mało prawdopodobne jest, że kierowcy, który spowodował kolizję drogową zostanie postawiony zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Najprawdopodobniej kierowcy takiemu zostanie postawiony zarzut spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa na podstawie art. 86 § 2 kodeksu wykroczeń lub zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości zgodnie z art. 178a kodeksu karnego.

Co grozi kierowcy za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu?

Surowsze kary przewidziane są dla pijanych sprawców wypadków.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego:

§ 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

W przypadku, gdy wypadek został spowodowany przez kierowcę znajdującego się w stanie nietrzeźwości, sąd ma prawo do zaostrzenia kary i orzeczenia kary pozbawienia wolności za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w przypadku gdy następstwem wypadku jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby – kara pozbawienia wolności nie może być niższa niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Ważne jest sprawdzenie czy nietrzeźwy kierowca wypadek spowodował, czy jedynie uczestniczył w wypadku spowodowanym przez innego uczestnika:

  • w przypadku spowodowania wypadku przez nietrzeźwego kierowcę – zagrożenie karą wynosi aż do 12 lat pozbawienia wolności w razie wypadku śmiertelnego,
  • w przypadku uczestnictwa nietrzeźwego kierowcy w wypadku spowodowanym przez innego uczestnika ruchu – możliwe do orzeczenia kary to: kara grzywny, kara ograniczenia wolności, pozbawienie wolności do lat 2.
Zdjęcie pobrane z Freepik.com - Image by fxquadro on Freepik

Pozostałe aktualności

Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?
Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?
Kierowca, który spowodował wypadek po alkoholu, musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną. Czy może jednak uniknąć reperkusji...
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Względem kierowcy, który dopuścił się szczególnie ciężkiego naruszenia przepisów karnych, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia...
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Jazda po alkoholu stwarza istotne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Aby zniechęcić do wsiadania za kierownicę pod wpływem...
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim