Menu

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić

Dodany 07 listopada 2023 przez Gabriel Gatner
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach. Jeżeli zatrzymanie przez policję zdarzyło Ci się akurat w dniu, kiedy spożywałeś alkohol, musisz liczyć się z tym, że alkomat pokaże wynik większy niż 0,00‰. Przeczytaj, jak się zachować w przypadku zatrzymania w związku z jazdą po alkoholu.

Zatrzymanie przez policję. Jak się zachować?

Uprawnienia policjantów do kontroli uczestników ruchu drogowego wynikają wprost z ustawy o ruchu drogowym.

Zgodnie z art. 129 ust. 2 pkt 3 tego aktu prawnego policjant, w związku z wykonywaniem czynności służbowych, ma prawo do żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła ona kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Pamiętaj, że jako osobie kontrolowanej przysługują Ci określone uprawnienia. Przede wszystkim możesz zażądać, aby funkcjonariusz okazał Ci wydruk z alkomatu. Szczegóły dotyczące kontroli trzeźwości reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Można w nim przeczytać m.in., że:

  • drugi pomiar alkomatem powinien być dokonany po upływie 15 minut od pierwszego badania;

  • pomiary powinny być wykonane tym samym analizatorem;

  • w protokole powinny znaleźć się informacje dotyczące godziny i minuty badania, a także modelu i numeru fabrycznego analizatora.


Nieprzestrzeganie przez policję zasad kontroli powoduje, że znacznie łatwiej będzie można ją podważyć w sądzie.

Warto zapamiętać, że każdy alkomat musi mieć świadectwo wzorcowania. To atest, który gwarantuje, że otrzymane wyniki są prawidłowe. Świadectwo jest ważne przez 6 miesięcy od daty konfiguracji sprzętu. Jeżeli kontrola została przeprowadzona po upływie tego okresu, wynik badania alkomatem nie ma wartości dowodowej.


Żądanie badania zawartości alkoholu we krwi

Wspomniane rozporządzenie przewiduje również możliwość przeprowadzenia badania zawartości alkoholu we krwi w ściśle określonych przypadkach. Funkcjonariusz nie musi proponować Ci tego rozwiązania sam, ale możesz zażądać przeprowadzenia próby z krwi niezależnie od testu na zawartość substancji czynnej w wydychanym powietrzu (zgodnie z §8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia).

Jeżeli uważasz, że wynik badania alkomatem jest nieprawidłowy, nie wahaj się żądać badania uzupełniającego! Może się okazać, że badanie laboratoryjne będzie dokładniejsze niż alkomat. Jest to szczególnie istotne, kiedy zależy Ci na wykazaniu wartości granicznej oddzielającej przestępstwo od wykroczenia.


Unikaj znieważenia funkcjonariusza

Po spożyciu alkoholu część osób może mieć trudności z utrzymaniem nerwów na wodzy. W przypadku zatrzymania przez policję łatwo wtedy o nieprzemyślane słowa i sprzeczkę, która może przerodzić się w znieważenie funkcjonariusza lub osoby, którą przybrał on do pomocy (np. strażnika miejskiego).

Pamiętaj, że ubliżenie policjantowi na służbie to przestępstwo, które – zgodnie z art. 226 k.k. – jest zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Na czym może polegać znieważenie funkcjonariusza? W doktrynie uważa się, że chodzi o każde zachowanie wyrażające lekceważenie lub pogardę. Będą to wszelkiego rodzaju zwerbalizowane wulgaryzmy i obelżywe gesty.

Jeżeli do tego dojdzie np. odepchnięcie policjanta, możesz narazić się na kolejny zarzut w postaci naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. To znacznie cięższe przestępstwo, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3.

Każda interwencja jest obecnie nagrywana, dlatego trudno będzie Ci wyjaśnić swoje agresywne zachowanie w sądzie.

Jeżeli chcesz uniknąć kolejnego postępowania karnego, pamiętaj, aby podczas badania zachowywać się kulturalnie, również wtedy, gdy zgłaszasz uwagi lub zastrzeżenia do przebiegu kontroli.


Postępowanie karne za jazdę po alkoholu

Jeżeli przeprowadzona kontrola alkoholowa pociągnęła za sobą postępowanie karne i czekasz na rozprawę w sądzie, to jeszcze nie znaczy, że otrzymasz wyrok skazujący.

Kodeks karny przewiduje szereg mechanizmów, które pozwalają na podjęcie skutecznej ochrony, jak chociażby złożenie wniosku o:

  • warunkowe umorzenie postępowania;

  • zmianę zakazu prowadzenia pojazdów na dopuszczenie możliwości jazdy samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową.


Każde z tych rozwiązań działa nieco inaczej i można je zastosować na innym etapie postępowania. Zachęcam Cię do skorzystania ze wsparcia doświadczonego adwokata.

Pełnomocnik może okazać się nieocenioną pomocą zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Dzięki znajomości przepisów prawa karnego, praktyki sądowej, a także zmieniającego się orzecznictwa adwokat specjalizujący się w prawie karnym uzyska możliwie korzystne rozstrzygnięcie.

Zdjęcie główne: Obraz Andrzej Rembowski Pixabay

Pozostałe aktualności

Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Choć może się wydawać, że alkomat to urządzenie precyzyjne, a jego wyniki trudno podważyć, niekiedy praktyka pokazuje coś zupełnie innego....
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
We wtorek (04.06) Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt SK 22/21) w którym orzekł o niezgodności art. 42 § 3 kodeksu karnego, w razie...
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w rozprawie sądowej, często odczuwają paraliżujący lęk przed wizytą w gmachu sądu. Skomplikowane...
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepisy przewidujące konfiskatę pojazdów prowadzonych przez pijanych kierowców weszły w życie 14 marca tego roku, jednakże już w ciągu...
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Policja regularnie przeprowadza kontrole drogowe wśród kierowców. Ich szczególne nasilenie można zaobserwować przede wszystkim w okolicy...

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim