Menu

Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?

Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać? Dodany 18 maja 2024 przez Gabriel Gatner
Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w rozprawie sądowej, często odczuwają paraliżujący lęk przed wizytą w gmachu sądu. Skomplikowane procedury, niejasne przepisy i urzędnik, który przemawia do stron mało zrozumiałym językiem to najczęstsze stereotypy. Czy rzeczywiście trzeba bać się rozprawy w sądzie? Jak może pomóc Ci profesjonalny pełnomocnik?

Jazda po alkoholu a rozprawa w sądzie, czyli kiedy sprawa trafia na wokandę?

Przede wszystkim warto sobie uświadomić, że sam fakt przyłapania kierowcy na jeździe po alkoholu nie oznacza jeszcze, że sprawa trafi do sądu. W pierwszej kolejności prowadzone jest postępowanie przygotowawcze. To czynności realizowane przez policję i prokuratora, które mają na celu ustalenie, czy rzeczywiście doszło do popełnienia przestępstwa i w jakich okolicznościach.

Jeśli w Twojej sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, nie wahaj się żądać kontaktu z obrońcą. To jedno z Twoich podstawowych uprawnień. Im szybciej skorzystasz z pomocy adwokata lub radcy prawnego, tym więcej czasu będą oni mieli na podjęcie odpowiedniej reakcji.

Może się okazać, że sprawę uda się zakończyć już na wstępnym etapie, ponieważ okaże się, że społeczna szkodliwość czynu jest znikoma albo brakuje danych uzasadniających popełnienie przestępstwa.


Przebieg rozprawy sądowej krok po kroku

Załóżmy negatywną wersję wydarzeń – nie udało się podjąć skutecznej obrony na etapie postępowania przygotowawczego. W rezultacie prokurator sporządza akt oskarżenia (lub też zatwierdza akt sporządzony przez policję) i kieruje go do sądu. Jeśli do tej pory nie kontaktowałeś się z adwokatem, to kolejny dobry moment, aby to zrobić. Przed rozprawą pełnomocnik może jeszcze zapoznać się z aktami postępowania przygotowawczego.

Sama rozprawa jest co do zasady jawna i odbywa się ustnie. Oznacza to, że na sali mogą znajdować się również osoby postronne, których nie będziesz pamiętać z dnia zdarzenia.

Przewód sądowy składa się z kilku elementów. Przed jego rozpoczęciem sąd weryfikuje, które spośród wezwanych osób stawiły się na sali rozpraw i czy wezwania zostały doręczone prawidłowo.

Pierwszy etap to odczytanie aktu oskarżenia przez prokuratora. Po odczytaniu oskarżony jest pytany, czy:

  • zrozumiał zarzuty;

  • przyznaje się do winy;

  • chce składać wyjaśnienia.


Następnie przeprowadzane jest postępowanie dowodowe – przesłuchiwani są świadkowie, a także odczytuje się opinie biegłych sporządzone na potrzeby konkretnego postępowania.

Tych opinii może być kilka i mogą pochodzić od biegłych różnej specjalizacji, np. w zakresie wypadków drogowych czy ortopedii. Strony mają możliwość wnioskowania o dopuszczenie nowych dowodów w sprawie.

Pamiętaj, że masz również prawo zadawać pytania świadkom i to Tobie, jako oskarżonemu, zawsze przysługuje ostatnie słowo w sprawie. Z prawa zadawania pytań i składania wniosków należy bezwzględnie korzystać. Sędzia jest gospodarzem postępowania i dba o wyjaśnienie istotnych okoliczności sprawy, ale nie oznacza to, że będzie zadawał pytania mające wykazać winę lub brak winy oskarżonego.

Cały przebieg rozprawy sądowej jest protokołowany. Taki dokument powinien odzwierciedlać rzeczywisty przebieg spotkania. Strony mają prawo zgłaszać uwagi do protokołu, a także przeglądać go w aktach sprawy. Prawidłowo sporządzony protokół ma kluczowe znaczenie dla ewentualnej apelacji.

Sprawa sądowa może trwać od kilku minut do nawet wielu godzin. W przypadku skomplikowanych stanów faktycznych, gdzie powołanych jest wielu świadków, pojawia się kilka opinii biegłych i ich uzupełnienia, sąd wyznacza kolejne terminy rozpraw sądowych. Niejednokrotnie sprawy karne potrafią ciągnąć się przez kilka lat.


Nie jestem zadowolony z wyroku sądowego – co dalej?

Niezależnie od przytaczanych przez strony argumentów ostateczna ocena materiału dowodowego w sprawie zawsze należy do sądu. Dlatego nawet kiedy masz pewność, że nie popełniłeś czynu zabronionego lub że jego szkodliwość jest niewielka, sędzia może uznać inaczej.

Pamiętaj jednak, że wydanie wyroku skazującego to jeszcze nie koniec świata. Stronom zawsze przysługuje prawo do złożenia apelacji od wyroku. Przepisy kodeksu postępowania karnego przewidują na to 14 dni, licząc od dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem.

Jak długo sporządzane jest uzasadnienie wyroku sądowego? Teoretycznie w ciągu 14 dni, ale praktyka pokazuje, że sędziowie chętnie korzystają z możliwości odsunięcia tego obowiązku w czasie. Może się więc okazać, że na uzasadnienie będziesz czekać nawet kilka miesięcy.

W czasie między złożeniem wniosku o uzasadnienie a jego otrzymaniem warto zaplanować dalszą strategię procesową. W przeciwieństwie do apelacji cywilnej środek odwoławczy w prawie karnym jest bardziej sformalizowany, zwłaszcza jeżeli chodzi o sposób formułowania zarzutów.

Dlatego warto zlecić sporządzenie apelacji karnej adwokatowi specjalizującemu się w prawie karnym.

Niezależnie od tego, na jakim etapie znajduje się Twoja sprawa, mogę Ci pomóc! Im wcześniej się ze mną skontaktujesz, tym większe mamy szansę na wygraną.

Źródło zdjęcia: Image by Edward Lich from Pixabay

Pozostałe aktualności

Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Dlaczego badanie alkomatem może dać zafałszowany wynik?
Choć może się wydawać, że alkomat to urządzenie precyzyjne, a jego wyniki trudno podważyć, niekiedy praktyka pokazuje coś zupełnie innego....
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów niezgodny z Konstytucją RP!
We wtorek (04.06) Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok (sygn. akt SK 22/21) w którym orzekł o niezgodności art. 42 § 3 kodeksu karnego, w razie...
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepisy przewidujące konfiskatę pojazdów prowadzonych przez pijanych kierowców weszły w życie 14 marca tego roku, jednakże już w ciągu...
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Policja regularnie przeprowadza kontrole drogowe wśród kierowców. Ich szczególne nasilenie można zaobserwować przede wszystkim w okolicy...

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim