Menu

Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych

Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych Dodany 31 marca 2022 przez Gabriel Gatner
Rowery elektryczne coraz bardziej zyskują na popularności. Tym samym warto się zastanowić, czy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych może obejmować także rower elektryczny?

Czym jest pojazd mechaniczny, a czym rower elektryczny?

Za pojazdy mechaniczne należy uznać pojazdy zaopatrzone w poruszający je silnik (pojazdy samochodowe, maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki wodne i inne), jak również pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwaje, trolejbusy).

Z kolei rower, zgodnie z ustawową definicją to pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h;

Tym samym sprawa wydaje się prosta i jednoznaczna. Rower elektryczny nie jest pojazdem mechanicznym tym samym kierujący, który posiada zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznym spokojnie może podróżować tego rodzaju pojazdem, bez żadnych obaw o naruszenia orzeczonego zakazu.

Można jeździć, ale należy pamiętać o mocy!

Bardzo często zdarza się jednak, że rower elektryczny jest rowerem elektrycznym tylko z nazwy, a jego moc oraz prędkość maksymalna znacznie przewyższa ustawowe ograniczenia dla roweru elektrycznego. Tym samym rower elektryczny, który osiąga prędkość np. 60 km/h czy 80 km/h, może zostać uznany nie za rower, a pojazd mechaniczny tj. motorower.

Zgodnie z ustawową definicją za motorower uznaje się pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

Mając na uwadze powyższe, kierujący rowerem, który faktycznie jest motorowerem, a wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, może usłyszeć zarzut popełnienia przestępstwa tj. prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień zgodnie z art. 180a KK.

Zgodnie z art. 180a kodeksu karnego – Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Zdjęcie główne pochodzi z Freepik.com – Electric bicycle photo created by azerbaijan_stockers – www.freepik.com

Pozostałe aktualności

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Przejście specjalistycznych badań lekarskich jest elementem koniecznym w procesie odzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi....
Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE
Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE
W Polsce maksymalny limit zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tej wartości oznacza, że badany znajduje się w stanie po...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim