Menu

Prawne skutki jazdy po alkoholu

Prawne skutki jazdy po alkoholu Dodany 10 lipca 2023 przez Gabriel Gatner
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa karnego. Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu? Przygotowałem dla Ciebie krótki przegląd sankcji.

Kiedy można mówić o jeździe po alkoholu? Stan po spożyciu a stan nietrzeźwości

Kar za jazdę po alkoholu jest wiele, dlatego najpierw należy ustalić, na podstawie których przepisów będzie odpowiadał kierowca. Prawo karne rozróżnia stan po użyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości:

  • jeżeli stężenie alkoholu we krwi wynosi między 0,2 a 0,5‰ lub jego zawartość wynosi od 0,1 do 0,25 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, można mówić o stanie po użyciu alkoholu i zastosowanie znajdzie kodeks wykroczeń;

  • jeżeli stężenie alkoholu we krwi lub jego zawartość w wydychanym powietrzu przekracza podane wyżej wartość, kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, a właściwe kary określa kodeks karny.


Różnica między tymi stanami jest doniosła, ponieważ kodeks wykroczeń przewiduje znacznie łagodniejsze sankcje.


Jakie kary grożą za jazdę po użyciu alkoholu?

Jeżeli kierowca dopuszcza się jazdy po alkoholu będącej wykroczeniem, zastosowanie znajdzie art. 87 k.w., który przewiduje karę aresztu albo karę grzywny nie niższą niż 2 500 zł za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka. Oczywiście trzeba liczyć się też z czasowym zatrzymaniem prawa jazdy na czas od 6 miesięcy do 3 lat.


Kary za jazdę po alkoholu a przepisy kodeksu karnego

Kierowcy, którzy dopuszczają się jazdy w stanie nietrzeźwości, muszą liczyć się ze znacznie bardziej dotkliwymi karami.

Przede wszystkim kodeks karny w art. 178a przewiduje karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do 2 lat (a w nieodległej przyszłości do 3 lat i to bez alternatywnej sankcji) za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

W przypadku przestępstwa utrata prawa jazdy następuje na znacznie dłuższy okres niż w przypadku wykroczenia. W sytuacjach wskazanych w ustawie kierowca traci uprawnienia nawet dożywotnio.

Kodeks karny przewiduje możliwość zasądzenia w toku postępowania sądowego świadczenia od sprawcy na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jego wysokość może wynieść nawet 60 000 zł.


Mandat karny i punkty karne za jazdę po alkoholu

Co do zasady nietrzeźwy kierowca nie dostanie mandatu, ponieważ policja przekaże sprawę prosto do sądu. Za brawurową jazdę po alkoholu można jednak zapłacić mandat za nadmierną prędkość. W skrajnych przypadkach za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 70 km/h recydywiści zapłacą nawet 5 000 zł.

Ustawodawca od 17 września 2022 r. po raz kolejny zaostrzył politykę przyznawania punktów karnych za różnego rodzaju sprzeczne z prawem zachowania na drodze. Obecnie za jazdę po alkoholu kierowca otrzymuje 15 punktów karnych, czyli więcej niż połowa wartości, powyżej której zatrzymywane jest prawo jazdy (20 punktów dla kierowców ze stażem mniejszym niż 1 rok i 24 punkty dla pozostałych kierowców).


Orzeczenie przepadku samochodu

Nowelizacja kodeksu karnego przewiduje możliwość orzeczenia przepadku pojazdu. Dotyczy to dwóch grup kierowców:

  • prowadzących pojazd mechaniczny w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie była wyższa niż 1,5‰ lub 0,75 mg/dm3 wydychanego powietrza;

  • skazanych już wcześniej prawomocnym wyrokiem za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, w wyniku której doszło m.in. do katastrofy w ruchu albo spowodowania uszkodzenia ciała u poszkodowanego. W tym przypadku stężenie substancji czynnej w organizmie nie ma znaczenia.


W sytuacji, kiedy orzeczenie fizycznego przepadku pojazdu nie jest możliwe (np. został on całkowicie zniszczony albo nie stanowi wyłącznej własności sprawcy), sąd orzeka o przepadku jego równowartości, uwzględniając wartość ustaloną w polisie na rok, w którym popełniono przestępstwo albo wartość rynkową. Może się okazać, że wystarczy chwila nieuwagi i jazda samochodem służbowym, aby sprawca musiał oddać kilkadziesiąt tysięcy złotych, a być może nawet więcej.


Ponowne zdawanie egzaminu na prawo jazdy

Kierowcy, którzy stracili prawo jazdy na czas dłuższy niż 1 rok, muszą ponownie zdawać prawo jazdy, i to zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. To nie tylko kolejny wydatek, ale przede wszystkim czas, jaki trzeba poświęcić na formalności.

Sprawca musi też ukończyć specjalny kurs reedukacyjny poświęcony ryzyku spożywania alkoholu w kontekście jazdy samochodem. To dwa bloki spotkań po 8 godzin finansowane przez kierowcę. Koszt kursu wynosi 400 zł, a jego szczegółowy harmonogram określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki alkoholowej.

Konsekwencje jazdy po alkoholu mogą być bardzo dotkliwe. Aby zminimalizować ryzyko wysokiej sankcji, warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach karnych. Kompleksowa pomoc prawna obejmuje zarówno postępowanie przygotowawcze, jak i postępowanie sądowe przed sądem.

Źródło zdjęcia:
Photo by Prem Pal Singh Tanwar: https://www.pexels.com/photo/three-cocktail-drinks-602750/

Pozostałe aktualności

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim