Menu

Odmowa badania alkomatem

Odmowa badania alkomatem Dodany 07 marca 2022 przez Gabriel Gatner
Codziennie setki kierowców poddawanych jest na drogach badaniu trzeźwości. Podstawowym narzędziem do badania zwartości alkoholu w organizmie przez funkcjonariuszy Policji jest alkomat będący urządzeniem elektronicznym dokonującym pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.

Co w sytuacji, gdy kierowca odmówi badania alkomatem?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym istnieje alternatywna metoda na zbadanie trzeźwości kierowcy, w sytuacji, gdy kierujący odmówi badania alkomatem lub gdy przeprowadzenie badania alkomatem uniemożliwia jego stan zdrowia. Co ważne, badanie alkomatem nie zawsze jest precyzyjne i zawsze może się pojawić błąd podczas badania! Metodą tą jest badanie krwi.

Kierowca, który odmówił badania alkomatem zostanie natychmiast przymusowo skierowany na badania laboratoryjne krwi, które są dużo dokładniejsze niż badanie urządzeniem elektronicznym i jednoznacznie wykażą, czy kierujący prowadził pojazd pod wpływem alkoholu.

Odmowa przeprowadzenia badania alkomatem skutkuje także zatrzymaniem prawa jazdy. Dzieje się tak, ponieważ w momencie odmowy badania alkomatem, funkcjonariusz Policji może powziąć uzasadnione podejrzenie co to tego, że kierowca jest nietrzeźwy i właśnie w związku z tym faktem odmawia kontroli. To uprawnia policję do zatrzymania prawa jazdy kierowcy do czasu wyjaśnienia sprawy. Wynik badania krwi powinien być wydany w czasie nie dłuższym niż 30 dni od pobrania. W sytuacji, gdy wyniki nie zostaną uzyskane w tym terminie, prawo jazdy powinno zostać natychmiast zwrócone kierowcy.

Wydaje się, że przepis ten jest zbyt ogólny i nie odpowiada wszystkim mającym miejsce w rzeczywistości stanom faktycznym. W praktyce mogą bowiem zdarzać się sytuacje, w których kierowca z przyczyn higienicznych czy epidemicznych odmówi poddania się badaniu alkomatem ze względu na brak sterylności ustnika. W tej sytuacji Policja także, interpretuje to jako uzasadnione podejrzenie o popełnieniu wykroczenia (jazda po spożyciu alkoholu) lub przestępstwa (jazda pod wpływem alkoholu), w związku z czym poddaje kierowcę badaniom krwi i zatrzymuje mu prawo jazdy wszczynając przy tym postępowanie.

Pozostałe aktualności

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Przejście specjalistycznych badań lekarskich jest elementem koniecznym w procesie odzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi....
Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE
Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE
W Polsce maksymalny limit zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tej wartości oznacza, że badany znajduje się w stanie po...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim