Menu

Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE

Maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w krajach UE Dodany 13 września 2022 przez Gabriel Gatner

W Polsce maksymalny limit zawartości alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila. Przekroczenie tej wartości oznacza, że badany znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, a prowadzenie pojazdu w tym stanie stanowi wykroczenie. O przestępstwie można mówić, gdy prowadzący pojazd znajduje się w tzw. stanie nietrzeźwości tj. stanie, w którym stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila.

Niektórzy kierowcy błędnie twierdzą, że limity dotyczące zawartości alkoholu we krwi obowiązujące w Polsce są takie same również w pozostałych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Inni, zdając sobie sprawę z tego, że limity w poszczególnych krajach unijnych ukształtowane są w różny sposób, uważają, że limity wyznaczone przez polskie przepisy są bardzo restrykcyjne.

Ile wynoszą zatem maksymalne limity stężenia alkoholu we krwi kierowców w innych krajach UE?

Chorwacja

W Chorwacji najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, natomiast limit dla osób, które mają prawo jazdy krócej niż dwa lata oraz kierowców zawodowych wynosi 0,0 promila.


Austria

W Austrii najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, a w przypadku osób, posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata oraz kierowców zawodowych 0,1 promila.


Rumunia, Słowacja, Węgry, Bułgaria oraz Czechy

Limit dla wszystkich kierowców wynosi 0,0 promila.


Liechtenstein oraz Wielka Brytania

Limit dla wszystkich kierowców wynosi 0,8 promila.


Niemcy

W Niemczech najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, a w przypadku osób, które mają prawo jazdy krócej niż dwa lata i nie przekroczyli 21 roku życia oraz kierowców zawodowych wartość ta wynosi 0,0 promila. Wysokie są także kary za przekroczenie wskazanych limitów, ponieważ wynoszą one nie mniej niż 500 euro.


Szwecja

Limit dla wszystkich kierowców wynosi 0,2 promila.


Hiszpania

W Hiszpanii limit dla osób posiadających prawo jazdy krócej niż dwa lata oraz kierowców zawodowych wynosi 0,3 promila, a dla wszystkich pozostałych kierowców 0,5 promila.


Holandia

W Holandii najwyższe dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, za wyjątkiem osób mających prawo jazdy krócej niż pięć lat, dla których wartość ta wynosi 0,2 promila.


Włochy

We Włoszech maksymalne dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,5 promila, za wyjątkiem osób, które mają prawo jazdy krócej niż dwa lata oraz kierowców zawodowych, dla których wartość ta wynosi 0,0 promila.


Analizując limity przyjęte w poszczególnych krajach europejskich, można jednoznacznie stwierdzić, że dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce jest niższa od wartości przyjętych w większości państw unijnych.

Należy jednak zauważyć, że w Polsce limit ten jest niezmienny i niezależny od czynników takich jak czas posiadania uprawnień czy fakt zawodowego prowadzenia pojazdów mechanicznych. W większości państw unijnych dla tych dwóch kategorii kierowców limity stężenia alkoholu we krwi są znacznie bardziej restrykcyjne.

W niektórych państwach limit dla wszystkich kierowców jest całkowicie bezwzględny i wynosi 0,0 promila. Oznacza, to że kierowca prowadzący pojazd w tych państwach musi być całkowicie trzeźwy.


Zdjęcie pobrane z Freepik.com - link: Image by gpointstudio on Freepik

Pozostałe aktualności

Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy może się wiązać nie tylko z uszkodzeniem mienia lub naruszeniem zasad ruchu drogowego. Niekiedy dochodzi również do...
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda pod wpływem alkoholu jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi, włącznie z karą pozbawienia wolności i dożywotnim zatrzymaniem prawa...
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim