Menu

Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy

Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy Dodany 20 września 2022 przez Gabriel Gatner

Przejście specjalistycznych badań lekarskich jest elementem koniecznym w procesie odzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Wymóg przeprowadzenia klasycznych badań lekarskich oraz badań psychologicznych jest niezależny od przyczyn utraty uprawnień, a koszt takich badań zawsze ponosi kierowca.

Termin na wykonanie badań

Po zabraniu prawa jazdy, kierowca ma obowiązek zgłosić się na badania w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu decyzji o skierowaniu na badania.

Otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań orzeczenie lekarskie, kierowca ma następnie obowiązek przedstawić właściwemu staroście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia doręczenia mu decyzji o skierowaniu na badania.

Jakim badaniom poddawany jest kierowca?

Kierowca poddawany jest dwóm rodzajom badań – klasycznym badaniom lekarskim sprawdzającym jego ogólny stan zdrowia i możność prowadzenia pojazdów mechanicznych - oraz badaniom psychologicznym.

Testy psychologiczne wykonywane są w celu przeprowadzenia analizy sprawności intelektualnej badanego, ocenienia jego osobowości oraz procesów poznawczych w szczególności pod kątem radzenia sobie w stresujących i trudnych sytuacjach oraz określenia jego sprawności psychosomatycznej.

W niektórych przypadkach przeprowadzenie psychotestów jest obligatoryjne, ponieważ ich pozytywny wynik jest niezbędnym warunkiem do odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Obowiązkowe badania psychologiczne wykonać muszą m.in. kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w wyniku przekroczenia limitu 24 punktów karnych oraz kierowcy, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

W sytuacji, zatrzymania prawa jazdy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowcy wykonywane są tzw. próby wątrobowe – czyli specjalistyczne badania moczu oraz krwi, które mają na celu sprawdzenie stanu wątroby oraz wykazanie stopnia jej uszkodzenia.

Koszt badań

Koszt przeprowadzenia badań w całości pokrywa kierowca. W przypadku klasycznych badań lekarskich ich koszt oscyluje wokół kwoty 200 zł.

Badania psychologiczne wykonuje natomiast uprawniony psycholog w pracowni prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzącego pracownię psychologiczną lub jednostkę sektora finansów publicznych. Koszt badań psychologicznych oscyluje wokół kwoty 150 zł.

Należy jednak pamiętać, że koszt badań może różnić się w zależności od miejsca, w którym są one wykonywane.

Co w sytuacji, gdy kierowca nie zgadza się z wydanym orzeczeniem lekarskim?

Kierowca niezgadzający się z opinią lekarską zawartą w wydanym przez lekarza orzeczeniu o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, może w ciągu 14 dni od jej uzyskania, wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o ponowne przeprowadzenie badań.


Zdjęcie główne pobrane z Freepik.com - Image by fabrikasimf on Freepik

Pozostałe aktualności

Będą surowsze kary za jazdę po pijaku
Będą surowsze kary za jazdę po pijaku
W parlamencie trwają obecnie prace nad obszerną nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje m.in....
Utrata prawa jazdy za jazdę po pijaku. Niekoniecznie!
Utrata prawa jazdy za jazdę po pijaku. Niekoniecznie!
W wielu przypadkach jazda po pijaku wiąże się utratą uprawnień do kierowania samochodem – sąd zarówno w przypadku wykroczenia, jak i...
Zakaz prowadzenie pojazdów – czy zakaz obowiązuje za granicą?
Zakaz prowadzenie pojazdów – czy zakaz obowiązuje za granicą?
Czy orzeczony w Polsce zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechaniczny za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w Polsce obowiązuje także za...
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim