Menu

Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy

Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy Dodany 20 września 2022 przez Gabriel Gatner

Przejście specjalistycznych badań lekarskich jest elementem koniecznym w procesie odzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Wymóg przeprowadzenia klasycznych badań lekarskich oraz badań psychologicznych jest niezależny od przyczyn utraty uprawnień, a koszt takich badań zawsze ponosi kierowca.

Termin na wykonanie badań

Po zabraniu prawa jazdy, kierowca ma obowiązek zgłosić się na badania w terminie miesiąca od dnia doręczenia mu decyzji o skierowaniu na badania.

Otrzymane w wyniku przeprowadzonych badań orzeczenie lekarskie, kierowca ma następnie obowiązek przedstawić właściwemu staroście w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia doręczenia mu decyzji o skierowaniu na badania.

Jakim badaniom poddawany jest kierowca?

Kierowca poddawany jest dwóm rodzajom badań – klasycznym badaniom lekarskim sprawdzającym jego ogólny stan zdrowia i możność prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz badaniom psychologicznym.

Testy psychologiczne wykonywane są w celu przeprowadzenia analizy sprawności intelektualnej badanego, ocenienia jego osobowości oraz procesów poznawczych w szczególności pod kątem radzenia sobie w stresujących i trudnych sytuacjach oraz określenia jego sprawności psychosomatycznej.

W niektórych przypadkach przeprowadzenie psychotestów jest obligatoryjne, ponieważ ich pozytywny wynik jest niezbędnym warunkiem do odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Obowiązkowe badania psychologiczne wykonać muszą m.in. kierowcy, którzy utracili prawo jazdy w wyniku przekroczenia limitu 24 punktów karnych oraz kierowcy, którzy prowadzili pojazd pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

W sytuacji, zatrzymania prawa jazdy z powodu jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, kierowcy wykonywane są tzw. próby wątrobowe – czyli specjalistyczne badania moczu oraz krwi, które mają na celu sprawdzenie stanu wątroby oraz wykazanie stopnia jej uszkodzenia.

Koszt badań

Koszt przeprowadzenia badań w całości pokrywa kierowca. W przypadku klasycznych badań lekarskich ich koszt oscyluje wokół kwoty 200 zł.

Badania psychologiczne wykonuje natomiast uprawniony psycholog w pracowni prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzącego pracownię psychologiczną lub jednostkę sektora finansów publicznych. Koszt badań psychologicznych oscyluje wokół kwoty 150 zł.

Należy jednak pamiętać, że koszt badań może różnić się w zależności od miejsca, w którym są one wykonywane.

Co w sytuacji, gdy kierowca nie zgadza się z wydanym orzeczeniem lekarskim?

Kierowca niezgadzający się z opinią lekarską zawartą w wydanym przez lekarza orzeczeniu o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem, może w ciągu 14 dni od jej uzyskania, wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy o ponowne przeprowadzenie badań.


Zdjęcie główne pobrane z Freepik.com - Image by fabrikasimf on Freepik

Pozostałe aktualności

Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy może się wiązać nie tylko z uszkodzeniem mienia lub naruszeniem zasad ruchu drogowego. Niekiedy dochodzi również do...
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda pod wpływem alkoholu jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi, włącznie z karą pozbawienia wolności i dożywotnim zatrzymaniem prawa...
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim