Zatrzymanie prawa jazdy. Czy muszę ponownie zdawać egzamin?

Zatrzymanie prawa jazdy. Czy muszę ponownie zdawać egzamin?

Utrata prawa jazdy, a przede wszystkim czas na jaki zostaną cofnięte uprawnienia do kierowania samochodem, to środek karny który jest zdecydowanie najbardziej dotkliwy dla kierującego pod pijaku. Kiedy kierujący musi ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy, a kiedy po prostu otrzyma dokumenty bez konieczności powtórnego zdawania egzaminu?

Stan po spożyciu alkoholu – wykroczenie (art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń)

Kierujący po alkoholu popełnia wykroczenie, kiedy:

  1. stężenie alkoholu we krwi mieści się w granicach 0,2–0,5‰albo gdy
  2. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1–0,25 mg w 1 dm3

Zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi: od 6 miesięcy do 3 lat. Zakaz jest orzekany w miesiącach i latach.

Stan pod wpływem alkoholu – przestępstwo (art. 178a § 1 kodeksu karnego)

Kierujący po alkoholu popełnia przestępstwo, kiedy:

  1. stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg w 1 dm3 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi: od 3 do 10 lat. Zakaz jest orzekany w latach.

Kiedy nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy?

  1. w przypadku wykroczenia, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony do 12 miesięcy,
  2. w przypadku przestępstwa, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres 1 roku – jest taka możliwość w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, o czym więcej TUTAJ.

Zgodnie bowiem z art. 49 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami, sprawdzeniu kwalifikacji w formie egzaminu państwowego podlega wyłącznie kierujący ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był on pozbawiony przez okres przekraczający jeden rok.

Tym samym w przypadku orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdu powyżej 12 miesięcy lub powyżej rok, będzie konieczne ponowne przystąpienia do egzaminu!