Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów

W przypadku kierowania pojazdem po alkoholu, które zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie, zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak w obu przypadkach są różnice o których warto pamiętać, ponieważ mogą mieć istotne znaczenia dla kierującego!

Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo (art. 178a § 1 kodeksu karnego)

W przypadku popełnienia przestępstwa, polegającego na kierowaniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, zgodnie z art. 42 § 1a kodeksu karnego – sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Co to oznacza?!

W przypadku przestępstwa nie ma możliwości ustalenia, iż zakaz ma dotyczyć np. pojazdów niemechnicznych lub wyłącznie pojazdów samochodowych. Sąd musi orzec zakaz kierowania wobec wszelkich pojazdów mechanicznych – jest to ustawowy obowiązek!

Jazda po spożyciu alkoholu – wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń)

W przypadku popełnienia wykroczenia, polegającego na kierowaniu pojazdu mechanicznego po pożyciu alkoholu, zgodnie z art. 29 kodeksu wykroczeń – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednak, w porównaniu z przestępstwem, sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, ma daleko idącą swobodę w określenia zakresu tego zakazu. Jedynym ograniczeniem w tym względzie jest podział na pojazdy mechaniczne i niemechaniczne. W praktyce zakaz ten może np. objąć pojazdy silnikowe albo wyłącznie pojazdy samochodowe czy też ciągniki rolnicze.

Należy nadmienić, iż zgodnie z orzecznictwem sądowym punktem wyjścia dla określenia zakresu zakazu prowadzenia pojazdu powinien być pojazd, który sprawca prowadził w chwili popełnienia wykroczenia, i dopiero w razie konieczności zakaz ten powinien objąć inne kategorie pojazdów (np. w obrębie tej samej sfery ruchu).

Co ważne, w przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych, obwiniony ma możliwość poruszania się innymi pojazdami mechanicznymi przez czas trwania zakazu.