Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu – konsekwencje?

Jazda po spożyciu alkoholu. Konsekwencje

Prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu – konsekwencje?

Czy stwierdzenie „jazdy po spożyciu alkoholu” stanowi synonim „jazdy pod wpływem alkoholu”? Zdecydowanie nie! Dlaczego niewielka różnica w nazewnictwie ma ogromne znaczenie dla sytuacji prawnokarnej kierującego po alkoholu?!

W przypadku pojawienia się stwierdzenie „po spożyciu alkoholu” mamy do czynienia z wykroczeniem, a nie przestępstwem. W przypadku wykroczenia

  1. stężenie alkoholu we krwi mieści się w granicach 0,2–0,5‰ albo gdy
  2. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1–0,25 mg w 1 dm3

UWAGA! Wynik badania na alkomacie zawsze pokazuje zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu w mg!

Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń:

Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

Oprócz kary ważny jest także środek karny, który zawsze jest orzekany w przypadku jazdy po spożyciu alkoholu, a mianowicie zakaz prowadzenia pojazdów, który zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu wykroczeń, sąd wymierza w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Postępowanie w sprawie o wykroczenie będzie prowadzone przez policję, a nie przez prokuratora – jak w przypadku przestępstwa. Dodatkowo policja skieruje do sądu – wniosek o ukaranie, a nie jak w przypadku przestępstwa – akt oskarżenia.