Menu

Zakaz prowadzenie pojazdów – czy zakaz obowiązuje za granicą?

Zakaz prowadzenie pojazdów – czy zakaz obowiązuje za granicą? Dodany 12 lipca 2022 przez Gabriel Gatner

Czy orzeczony w Polsce zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechaniczny za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w Polsce obowiązuje także za granicą?

Państwa w UE – zakaz obowiązuje

Zgodnie z Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. sprawie praw jazdy na terenie krajów wchodzących w skład UE obowiązuje Europejska Sieć Praw Jazdy.

Art. 15 ust. 1 dyrektywny stanowi:

Państwa członkowskie wspierają się wzajemnie w wykonywaniu niniejszej dyrektywy oraz wymieniają informacje na temat praw jazdy przez siebie wydanych, wymienionych, zastąpionych, przedłużonych lub cofniętych. Korzystają z ustanowionej w tym celu Europejskiej Sieci Praw Jazdy, po jej uruchomieniu.

Mało tego zgodnie z art. 11 ust. 4 dyrektywy:

Państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim.

Państwo członkowskie odmawia uznania ważności jakiegokolwiek prawa jazdy wydanego przez inne państwo członkowskie osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu na terytorium wydającego państwa członkowskiego.

Państwo członkowskie może także odmówić wydania prawa jazdy osobie ubiegającej się o prawo jazdy, której prawo jazdy zostało w innym państwie członkowskim unieważnione.

Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie podkreślić, iż zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na terenie Polski obowiązuje także w innych krajach członkowskich UE.

Pozostałe aktualności

Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Badania wykonywane kierowcy po zatrzymaniu prawa jazdy
Przejście specjalistycznych badań lekarskich jest elementem koniecznym w procesie odzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi....
Będą surowsze kary za jazdę po pijaku
Będą surowsze kary za jazdę po pijaku
W parlamencie trwają obecnie prace nad obszerną nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje m.in....
Utrata prawa jazdy za jazdę po pijaku. Niekoniecznie!
Utrata prawa jazdy za jazdę po pijaku. Niekoniecznie!
W wielu przypadkach jazda po pijaku wiąże się utratą uprawnień do kierowania samochodem – sąd zarówno w przypadku wykroczenia, jak i...
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim