Menu

Zakaz prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów Dodany 10 grudnia 2021 przez Gabriel Gatner
W przypadku kierowania pojazdem po alkoholu, które zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo lub wykroczenie, zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Jednak w obu przypadkach są różnice o których warto pamiętać, ponieważ mogą mieć istotne znaczenia dla kierującego!

Jazda pod wpływem alkoholu – przestępstwo (art. 178a § 1 kodeksu karnego)

W przypadku popełnienia przestępstwa, polegającego na kierowaniu pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu, zgodnie z art. 42 § 1a kodeksu karnego – sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Co to oznacza?!

W przypadku przestępstwa nie ma możliwości ustalenia, iż zakaz ma dotyczyć np. pojazdów niemechnicznych lub wyłącznie pojazdów samochodowych. Sąd musi orzec zakaz kierowania wobec wszelkich pojazdów mechanicznych – jest to ustawowy obowiązek!

Jazda po spożyciu alkoholu – wykroczenie (art. 87 kodeksu wykroczeń)

W przypadku popełnienia wykroczenia, polegającego na kierowaniu pojazdu mechanicznego po pożyciu alkoholu, zgodnie z art. 29 kodeksu wykroczeń – sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Jednak, w porównaniu z przestępstwem, sąd orzekając zakaz prowadzenia pojazdów, ma daleko idącą swobodę w określenia zakresu tego zakazu. Jedynym ograniczeniem w tym względzie jest podział na pojazdy mechaniczne i niemechaniczne. W praktyce zakaz ten może np. objąć pojazdy silnikowe albo wyłącznie pojazdy samochodowe czy też ciągniki rolnicze.

Należy nadmienić, iż zgodnie z orzecznictwem sądowym punktem wyjścia dla określenia zakresu zakazu prowadzenia pojazdu powinien być pojazd, który sprawca prowadził w chwili popełnienia wykroczenia, i dopiero w razie konieczności zakaz ten powinien objąć inne kategorie pojazdów (np. w obrębie tej samej sfery ruchu).

Co ważne, w przypadku orzeczenia przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów samochodowych, obwiniony ma możliwość poruszania się innymi pojazdami mechanicznymi przez czas trwania zakazu.

Pozostałe aktualności

Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rowery elektryczne coraz bardziej zyskują na popularności. Tym samym warto się zastanowić, czy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów...
Odmowa badania alkomatem
Odmowa badania alkomatem
Codziennie setki kierowców poddawanych jest na drogach badaniu trzeźwości. Podstawowym narzędziem do badania zwartości alkoholu w organizmie...
Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń
Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń
Od dnia 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje nowy taryfikator mandatów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Wysokie mandaty mają zmusić kierowców...
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego. Nowelizacja przewiduje zaostrzenie kar między...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim