Menu

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne

Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne Dodany 05 lipca 2023 przez Gabriel Gatner

W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do kierowania pojazdami tj. pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy. Mały dokumentu (format papieru a5), który ma bardzo duże znaczenie dla kierującego!

Dlaczego pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy jest takie ważne?

Ponieważ od czasu zatrzymania prawa jazdy, a więc wydania pokwitowania zatrzymania prawa jazdy, liczy się okres zakazu prowadzenia pojazdów, który może być orzeczony przez sąd w sprawie o kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu lub pod wpływem alkoholu.

Poniżej ustawowy druk pokwitowania zatrzymania dokumentu:

Zatwierdzenie pokwitowania następuje przez sąd lub przez prokuraturę

Należy również dodać, iż fakt zatrzymania prawa jazdy kierującemu musi zostać potwierdzony postanowieniem wydanym przez prokuratora - w przypadku sprawy o kierowanie pod wpływem alkoholu (przestępstwo) lub przez sąd - w przypadku sprawy o kierowanie po spożyciu alkoholu (wykroczenie).

Zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet zakazu prowadzenia pojazdów

Ważne! Fakt wydania pokwitowania, a następnie postanowienia o jego zatwierdzeniu, nie powoduje automatycznego zaliczenia okresu zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi na poczet zakazu prowadzenia pojazdów.

Zaliczenie może nastąpić wyłącznie w formie wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Istotne jest, aby wyrok zawierał punkt, w którym kierującemu zostanie zaliczony okres zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Natomiast jak pokazuje praktyka, sędziowie bardzo często, po prostu o tym zapominają.

Poniżej wyroki w sprawach, które prowadziłem w ostatnim czasie. W obu sprawach kierującym, w toku postępowania, nie zwrócono prawa jazdy. Oba wyroki nie uwzględniały dla kierujących, ważnego punktu, w zakresie zaliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Skutek: okres zatrzymania liczył się od momentu wyroku, a nie od wydania pokwitowania!

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach:


Wyrok Sąd Rejonowego w Dąbrowie Górniczej:

Co zrobić w przypadku braku zaliczenia?

Po pierwsze należy zachować czujność i mieć na uwadze, że sąd musi zaliczyć okres zatrzymania prawa jazdy od chwili wydania pokwitowania, do chwili wydania wyroku, o ile prawo jazdy nie zostało zwrócone w trakcie trwania postępowania. W przypadku braku takiego zaliczenia, należy złożyć wniosek do sądu o uzupełnienie wyroku i zaliczenie okresu zatrzymania prawa jazdy na poczet orzeczonego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

Powyższe przykłady jednoznacznie wskazują, iż w sprawach karnych udział obrońcy jest kluczowy dla prawidłowo zadbania o interesy kierującego.

Źródło zdjęcia: Image by jcomp on Freepik

Pozostałe aktualności

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim