Menu

Jazda po spożyciu alkoholu. Wynik badania: 0,25 mg/dm3

Jazda po spożyciu alkoholu. Wynik badania: 0,25 mg/dm3 Dodany 22 kwietnia 2022 przez Gabriel Gatner

Z cyklu „Moje Sprawy”. W poniższym artykule opiszę sprawę kierującego po użyciu alkoholu. Poniżej krótki opis stanu faktycznego w sprawie, okoliczności na korzyść oraz niekorzyść kierującego, a także ostateczny wyrok sądu.

Stan faktyczny.

Kierowca w wieku 33 lat, w sierpniu 2021 r. o godz. 06:40 zostaje zatrzymany podczas rutynowej kontroli przez policję. Podczas badania trzeźwości kierowcy okazało się, że kierujący jest po spożyciu alkoholu – wynik pierwszego badania 0,25 mg/dm3, drugie badania 0,21 mg/dm3. Kierujący przyznaje się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Wobec kierującego policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie tj. wykroczenie z art. 87 § 1 K.W.

Okoliczności na korzyść kierującego.

Niekaralność. Kierujący, nigdy wcześniej nie był karany.

Przyznanie się zarzutu. Kierujący od razu przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wyraził skruchę.

Wczesna godzina zatrzymania. Kierowca został zatrzymany wcześnie rano, kiedy ruch uliczny nie był jeszcze duży.

Rutynowa kontrola. Kierujący został zatrzymany podczas rutynowej kontroli, a nie z uwagi na zachowanie kierującego wskazujące na jego jazdę po spożyciu alkoholu.

Okoliczności na niekorzyść kierującego.

Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik 0,25 mg/dm3 jest wynikiem stanowiącym granicę pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem. Wyłącznie z uwagi na drugi pomiar kierującego tj. 0,21 mg/dm3 oraz margines błędu alkomatu tj. 0,01 mg/dm3 – kierującemu nie został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa tj. jazda pod wpływem alkoholu (art. 178a § 1 K.K.) Tego rodzaju okoliczność znacznie utrudnia uzyskanie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych poniżej 1 roku

Wyrok nakazowy

Sąd wyrokiem nakazowym uznał obwinionego za winnego i wymierzył mu karę 1000 zł grzywny oraz 1 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok poniżej:Sprzeciw

Sprzeciw od wyroku nakazowego należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego. Sprzeciw powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych (art. 506 § 3 k.p.k.).

Ważne! Zgodnie z art. 506 § 6 k.p.k. – Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

Wyrok

Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd uznał obwinionego za winnego. Co prawda podwyższył wysokość grzywny do 1.500 zł (UWAGA! Czyn został popełniony w 2021 r. – dlatego sąd zastosował przepisy łagodniejsze – obecnie minimalna grzywna to 2.500 zł). Natomiast zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został zmniejszony do 8 miesięcy.Pozostałe aktualności

Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim