Menu

Jazda po pijaku. Wykroczenie. Wynik badania: 0,25 mg/dm3

Jazda po pijaku. Wykroczenie. Wynik badania: 0,25 mg/dm3 Dodany 22 kwietnia 2022 przez Gabriel Gatner

Z cyklu „Moje Sprawy”. W poniższym artykule opiszę sprawę kierującego po użyciu alkoholu. Poniżej krótki opis stanu faktycznego w sprawie, okoliczności na korzyść oraz niekorzyść kierującego, a także ostateczny wyrok sądu.

Stan faktyczny.

Kierowca w wieku 33 lat, w sierpniu 2021 r. o godz. 06:40 zostaje zatrzymany podczas rutynowej kontroli przez policję. Podczas badania trzeźwości kierowcy okazało się, że kierujący jest po spożyciu alkoholu – wynik pierwszego badania 0,25 mg/dm3, drugie badania 0,21 mg/dm3. Kierujący przyznaje się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Wobec kierującego policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie tj. wykroczenie z art. 87 § 1 K.W.

Okoliczności na korzyść kierującego.

Niekaralność. Kierujący, nigdy wcześniej nie był karany.

Przyznanie się zarzutu. Kierujący od razu przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wyraził skruchę.

Wczesna godzina zatrzymania. Kierowca został zatrzymany wcześnie rano, kiedy ruch uliczny nie był jeszcze duży.

Rutynowa kontrola. Kierujący został zatrzymany podczas rutynowej kontroli, a nie z uwagi na zachowanie kierującego wskazujące na jego jazdę po spożyciu alkoholu.

Okoliczności na niekorzyść kierującego.

Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik 0,25 mg/dm3 jest wynikiem stanowiącym granicę pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem. Wyłącznie z uwagi na drugi pomiar kierującego tj. 0,21 mg/dm3 oraz margines błędu alkomatu tj. 0,01 mg/dm3 – kierującemu nie został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa tj. jazda pod wpływem alkoholu (art. 178a § 1 K.K.) Tego rodzaju okoliczność znacznie utrudnia uzyskanie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych poniżej 1 roku

Wyrok nakazowy

Sąd wyrokiem nakazowym uznał obwinionego za winnego i wymierzył mu karę 1000 zł grzywny oraz 1 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok poniżej:Sprzeciw

Sprzeciw od wyroku nakazowego należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego. Sprzeciw powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych (art. 506 § 3 k.p.k.).

Ważne! Zgodnie z art. 506 § 6 k.p.k. – Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

Wyrok

Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd uznał obwinionego za winnego. Co prawda podwyższył wysokość grzywny do 1.500 zł (UWAGA! Czyn został popełniony w 2021 r. – dlatego sąd zastosował przepisy łagodniejsze – obecnie minimalna grzywna to 2.500 zł). Natomiast zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został zmniejszony do 8 miesięcy.Pozostałe aktualności

Utrata prawa jazdy za jazdę po pijaku. Niekoniecznie!
Utrata prawa jazdy za jazdę po pijaku. Niekoniecznie!
W wielu przypadkach jazda po pijaku wiąże się utratą uprawnień do kierowania samochodem – sąd zarówno w przypadku wykroczenia, jak i...
Zakaz prowadzenie pojazdów – czy zakaz obowiązuje za granicą?
Zakaz prowadzenie pojazdów – czy zakaz obowiązuje za granicą?
Czy orzeczony w Polsce zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechaniczny za przestępstwo lub wykroczenie popełnione w Polsce obowiązuje także za...
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rowery elektryczne coraz bardziej zyskują na popularności. Tym samym warto się zastanowić, czy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów...
Odmowa badania alkomatem
Odmowa badania alkomatem
Codziennie setki kierowców poddawanych jest na drogach badaniu trzeźwości. Podstawowym narzędziem do badania zwartości alkoholu w organizmie...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim