Menu

Jazda po pijaku. Wykroczenie. Wynik badania: 0,25 mg/dm3

Jazda po pijaku. Wykroczenie. Wynik badania: 0,25 mg/dm3 Dodany 22 kwietnia 2022 przez Gabriel Gatner

Z cyklu „Moje Sprawy”. W poniższym artykule opiszę sprawę kierującego po użyciu alkoholu. Poniżej krótki opis stanu faktycznego w sprawie, okoliczności na korzyść oraz niekorzyść kierującego, a także ostateczny wyrok sądu.

Stan faktyczny.

Kierowca w wieku 33 lat, w sierpniu 2021 r. o godz. 06:40 zostaje zatrzymany podczas rutynowej kontroli przez policję. Podczas badania trzeźwości kierowcy okazało się, że kierujący jest po spożyciu alkoholu – wynik pierwszego badania 0,25 mg/dm3, drugie badania 0,21 mg/dm3. Kierujący przyznaje się do zarzutu i złożył wyjaśnienia. Wobec kierującego policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie tj. wykroczenie z art. 87 § 1 K.W.

Okoliczności na korzyść kierującego.

Niekaralność. Kierujący, nigdy wcześniej nie był karany.

Przyznanie się zarzutu. Kierujący od razu przyznał się do zarzucanego mu czynu oraz wyraził skruchę.

Wczesna godzina zatrzymania. Kierowca został zatrzymany wcześnie rano, kiedy ruch uliczny nie był jeszcze duży.

Rutynowa kontrola. Kierujący został zatrzymany podczas rutynowej kontroli, a nie z uwagi na zachowanie kierującego wskazujące na jego jazdę po spożyciu alkoholu.

Okoliczności na niekorzyść kierującego.

Poziom alkoholu w wydychanym powietrzu. Wynik 0,25 mg/dm3 jest wynikiem stanowiącym granicę pomiędzy wykroczeniem, a przestępstwem. Wyłącznie z uwagi na drugi pomiar kierującego tj. 0,21 mg/dm3 oraz margines błędu alkomatu tj. 0,01 mg/dm3 – kierującemu nie został przedstawiony zarzut popełnienia przestępstwa tj. jazda pod wpływem alkoholu (art. 178a § 1 K.K.) Tego rodzaju okoliczność znacznie utrudnia uzyskanie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych poniżej 1 roku

Wyrok nakazowy

Sąd wyrokiem nakazowym uznał obwinionego za winnego i wymierzył mu karę 1000 zł grzywny oraz 1 roku zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Wyrok poniżej:Sprzeciw

Sprzeciw od wyroku nakazowego należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia doręczenia wyroku nakazowego. Sprzeciw powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, a sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych (art. 506 § 3 k.p.k.).

Ważne! Zgodnie z art. 506 § 6 k.p.k. – Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

Wyrok

Po przeprowadzeniu rozprawy, sąd uznał obwinionego za winnego. Co prawda podwyższył wysokość grzywny do 1.500 zł (UWAGA! Czyn został popełniony w 2021 r. – dlatego sąd zastosował przepisy łagodniejsze – obecnie minimalna grzywna to 2.500 zł). Natomiast zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych został zmniejszony do 8 miesięcy.Pozostałe aktualności

Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy może się wiązać nie tylko z uszkodzeniem mienia lub naruszeniem zasad ruchu drogowego. Niekiedy dochodzi również do...
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda pod wpływem alkoholu jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi, włącznie z karą pozbawienia wolności i dożywotnim zatrzymaniem prawa...
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim