Menu

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania

Dodany 13 września 2023 przez Gabriel Gatner
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca przewidział jednak mechanizmy łagodzące sankcje. Jednym z nich jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Na czym polega to rozwiązanie i co zyskuje kierowca, względem którego sąd warunkowo umarza postępowanie?

Jakie kary grożą za jazdę po alkoholu?

Polski ustawodawca sukcesywnie zaostrza kary nakładane na nietrzeźwych kierowców, aby zniechęcić do wsiadania za kierownicę po spożyciu procentowych napojów.

Jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, zastosowanie znajdzie art. 178a k.k. Zgodnie z tym przepisem jazda w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego jest zagrożona karą pozbawienia wolności do 3 lat. W przypadku recydywy sankcja wzrasta do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Dodatkowo sąd karny może orzec przepadek samochodu, jeżeli zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,75 mg.

Przepisy kodeksu karnego przewidują również sankcję w postaci świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej i zakaz prowadzenia pojazdów przynajmniej na kilka lat.


Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego polega na tym, że sąd nie wymierza kary sprawcy. Zastosowanie tego rozwiązania jest jednak uzależnione od kumulatywnego spełnienia szeregu przesłanek wymienionych w art. 66 k.k. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, jeżeli:


  • wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne;

  • okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości;

  • sprawca nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślne.


Dodatkowo sąd ocenia, czy właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia sprawcy uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Łatwo zauważyć, że warunkowe umorzenie postępowania jest przeznaczone wyłącznie dla osób, którym „powinęła się noga”. Jeżeli dla kierowcy nie jest to pierwszy kontakt z postępowaniem karnym, szanse na skorzystanie z takiej ulgi drastycznie maleją.

Warto pamiętać, że warunkowe umorzenie postępowania może być zastosowane wyłącznie do przestępstw, które nie są zagrożone karą pozbawienia wolności wyższą niż 5 lat.

Jeżeli sąd zgodzi się na warunkowe umorzenie postępowania, wyznacza sprawcy okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia orzeczenia. Jeżeli w wyznaczonym czasie sprawca popełni przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, sąd podejmuje postępowanie karne. Jeśli dopuści się innego przestępstwa, podjęcie postępowania jest fakultatywne.

Warto też pamiętać, że upływ okresu próby nie powoduje, że sąd traci możliwość podjęcia postępowania od razu. Zgodnie z art. 68§4 k.k. warunkowego umorzenia postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia okresu próby.


Jak złożyć wniosek o warunkowe umorzenie postępowania?

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania karnego wygląda jak każde inne pismo składane w sprawie sądowej. Musi więc zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia wniosku;

  • dane składającego pismo oraz oznaczenie sądu;

  • wskazanie sygnatury sprawy;

  • oznaczenie rodzaju pisma;

  • uzasadnienie;

  • ewentualne załączniki.


Z uwagi na ocenny charakter warunkowego umorzenia postępowania kluczowe znaczenie ma uzasadnienie. Argumentacja powinna być dobrana w taki sposób, aby przekonać sąd, że sprawca nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu.

Dla osób nieobeznanych z obowiązującymi przepisami i orzecznictwem jest to bardzo trudne, tym bardziej że nacisk powinien być położony na okoliczności obiektywne, a nie subiektywne odczucia i emocje sprawcy.

Zastosowanie warunkowego umorzenia ma charakter dobrowolny. Nawet jeżeli sprawca wykaże, że wszystkie przesłanki zostały spełnione, sąd nie ma obowiązku przychylić się do wniosku. Dlatego tak ważne jest skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata.


Co daje warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Warunkowe umorzenie postępowania niesie ze sobą szereg korzyści. Przede wszystkim stwarza możliwość uniknięcia kary pozbawienia wolności, a także skrócenia okresu zakazu prowadzenia pojazdów.

Dla wielu osób (zwłaszcza zawodowych kierowców) niebagatelne znaczenie ma również fakt, że wyrok warunkowo umarzający postępowanie nie jest równoznaczny orzeczeniu skazującemu. Oznacza to, że sprawca wprawdzie będzie figurował w Krajowym Rejestrze Karnym, ale już nie w kartotece osób skazanych. Może więc otrzymać zaświadczenie o niekaralności.

Jeżeli toczy się przeciwko Tobie postępowanie karne w sprawie o jazdę po alkoholu, nie zwlekaj i skontaktuj się ze mną. Błyskawicznie ocenię, czy w Twojej sprawie składanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania ma sens, i pomogę Ci dopełnić niezbędnych formalności.

Źródło zdjęcia: Obraz Carrie Z Pixabay

Pozostałe aktualności

Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Rozprawa sądowa. Czy jest się czego bać?
Osoby, które nigdy nie uczestniczyły w rozprawie sądowej, często odczuwają paraliżujący lęk przed wizytą w gmachu sądu. Skomplikowane...
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepadek pojazdu wartego niemal milion złotych
Przepisy przewidujące konfiskatę pojazdów prowadzonych przez pijanych kierowców weszły w życie 14 marca tego roku, jednakże już w ciągu...
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Uprawnienia policji w trakcie kontroli drogowej
Policja regularnie przeprowadza kontrole drogowe wśród kierowców. Ich szczególne nasilenie można zaobserwować przede wszystkim w okolicy...
Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r.
Konfiskata samochodu od 14 marca 2024 r.
Od 14 marca 2024 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące kierujących pojazdami mechanicznym w ruchu lądowym po alkoholu. Wobec kierujących,...
Jaka kara grozi za jazdę pod wpływem środków odurzających?
Jaka kara grozi za jazdę pod wpływem środków odurzających?
Przepisy prawa karnego zabraniają jazdy samochodem po użyciu środków odurzających. Nie chodzi jednak wyłącznie o narkotyki, ale także o...

Piszą o nas:

Logo portalu dziennik.pl Logo portalu prawo.pl Logo portalu wprost.bieznes.pl Logo portalu tvn24 Logo portalu rzeczpospolita.pl Logo portalu superbiznes.se.pl Logo portalu motomaniacy.tv

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim