Menu

Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć?

Jazda po alkoholu a ubezpieczenie OC i AC. Co warto wiedzieć? Dodany 07 lutego 2024 przez Gabriel Gatner
Kierowca, który spowodował wypadek po alkoholu, musi liczyć się z surową odpowiedzialnością karną. Czy może jednak uniknąć reperkusji finansowych, powołując się na wykupione ubezpieczenie OC i AC? Przeczytaj, kto zapłaci za szkody wyrządzone za jazdę pod wpływem alkoholu.

Jazda po alkoholu a ogólne warunki ubezpieczenia

O ile wykupienie ubezpieczenia OC jest obowiązkowe dla wszystkich kierowców, AC pozostaje fakultatywne. Przed podjęciem decyzji o wykupieniu ubezpieczenia zawsze zapoznaj się z OWU, czyli Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. To obszerny dokument, który określa, na jakich warunkach ubezpieczyciel wypłaci pieniądze w razie powstania szkody.

Wiele osób przy wyborze polisy skupia się na znajdujących się w niej parametrach „technicznych”, takich jak udział własny w ubezpieczeniu, suma ubezpieczenia czy amortyzacja części w AC. Często zapomina się tu o tym, że w wielu przypadkach ubezpieczyciel może po prostu… odmówić wypłaty odszkodowania. Jedną z takich przesłanek jest pozostawanie przez kierowcę w stanie pod wpływem alkoholu w momencie zdarzenia.


Jazda pod wpływem alkoholu a OC

Z punktu widzenia trzeźwego poszkodowanego wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy niczego nie zmienia. Ma on prawo dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od zakładu, w którym sprawca ma wykupioną polisę ubezpieczeniową w granicach limitów określonych w art. 36 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, czyli:

  • równowartości 5 210 000 euro w przypadku szkód na osobie;

  • równowartości 1 050 000 euro w przypadku szkód majątkowych.

Dla nietrzeźwego sprawcy ta sama sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Wprawdzie zakład ubezpieczeń wypłaci poszkodowanemu stosowną sumę, ale następnie zwróci się do kierowcy z roszczeniem zwrotnym. Oznacza to, że wezwanie do zapłaty może opiewać nawet na kilka milionów złotych, ponieważ OC obejmuje nie tylko naprawę pojazdu, lecz także szkody na osobie, w tym rentę i rehabilitację.

Pamiętaj, że ograniczenia w odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń nie obowiązują, jeżeli osoba nietrzeźwa była uczestnikiem kolizji, ale jako poszkodowany, a nie sprawca. W takiej sytuacji masz prawo dochodzić wypłaty świadczenia z polisy sprawcy na takich samych zasadach jak osoba trzeźwa, choć policja, która stawi się na miejsce zdarzenia, wystawi Ci mandat.


Jazda pod wpływem alkoholu a AC

W przypadku autocasco zapis wyłączający odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w razie spożycia przez sprawcę alkoholu jest umownym standardem. Jeżeli dojdzie do powstania szkody, ubezpieczyciel po prostu odmówi naprawy samochodu lub wypłaty świadczenia z polisy.

Aby zweryfikować OWU pod tym względem, nie musisz nawet wczytywać się w jego treść. Zwykle ogólne założenia ochrony znajdują się w podsumowaniu na jednej z pierwszych stron dokumentu.

Oczywiście wraz z sankcjami finansowymi zakład ubezpieczeń odbierze nietrzeźwemu sprawcy szkody zniżki za bezszkodową jazdę tak samo jak w przypadku każdej innej szkody.


Na czym polega „klauzula alkoholowa”?

W wielu towarzystwach można spotkać się z tzw. klauzulą alkoholową. To dodatkowe rozszerzenie polisy turystycznej, która polega na tym, że zakład ubezpieczeń pokryje szkody powstałe po spożyciu alkoholu. Z reguły wykupienie klauzuli wiąże się z wyższą opłatą, choć część zakładów ubezpieczeń przyznaje ją bezpłatnie.

Jeśli wyjeżdżasz na wakacje za granicę, klauzula alkoholowa może być dobrym rozwiązaniem, ale pamiętaj, aby sprawdzić jej zakres. Część z nich nie obejmuje szkód powstałych podczas prowadzenia samochodu, złamania prawa albo niezachowania podstawowych reguł bezpieczeństwa.

W takiej sytuacji jazda pod wpływem alkoholu nawet z poszerzoną polisą nie sprawi, że ubezpieczenia OC i AC zaczną obowiązywać. Zakład ubezpieczeń i tak odmówi naprawienia szkody i poniesienia kosztów leczenia.


Co grozi za jazdę po alkoholu?

Jazda pod wpływem alkoholu może skończyć się utratą ochrony ubezpieczeniowej, a to oznacza, że poniesiesz pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody z majątku osobistego. Czy da się uniknąć takiej sytuacji?

Zawsze istnieje możliwość odwołania się od decyzji zakładu ubezpieczeń. Takie pismo jest bezpłatne. Jeśli na przykład podejrzewasz, że wynik badania alkomatem był nieprawidłowy lub funkcjonariusze błędnie przeprowadzili kontrolę, możesz polemizować z odmową wypłaty odszkodowania lub żądaniem regresu.

Niezależnie od ryzyka odpowiedzialności finansowej, za jazdę pod wpływem alkoholu grożą wysokie kary na gruncie kodeksu karnego:

  • dotkliwa sankcja pieniężna w postaci świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej;

  • konfiskata samochodu;

  • pozbawienie prawa do kierowania pojazdami;

  • kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Zdarzyła Ci się jazda po alkoholu, ale nie jesteś pewien, jak zachowa się Twój ubezpieczyciel lub obawiasz się postępowania w prokuraturze? Skontaktuj się ze mną! Pomogę Ci przejść bezpiecznie przez postępowanie likwidacyjne, a w razie potrzeby – również przez postępowanie karne.

Źródło zdjęcia: Image by fxquadro on Freepik

Pozostałe aktualności

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu – czy można z nim walczyć?
Względem kierowcy, który dopuścił się szczególnie ciężkiego naruszenia przepisów karnych, sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia...
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Konfiskata samochodu po alkoholu. Co musisz o niej wiedzieć i jak się przed nią bronić?
Jazda po alkoholu stwarza istotne niebezpieczeństwo dla wszystkich uczestników ruchu. Aby zniechęcić do wsiadania za kierownicę pod wpływem...
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Zostałeś zatrzymany przez policję? Przeczytaj, co robić, a czego nie robić
Regularne kontrole trzeźwości to rutynowe działania policji. W ten sposób funkcjonariusze dbają o bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach....
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda po alkoholu a zakaz prowadzenia pojazdów
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych stanowi dla wielu kierowców sankcję znacznie bardziej dotkliwą niż grzywna czy obowiązek naprawienia...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim