Menu

Czy Beata K. może jeździć samochodem?

Czy Beata K. może jeździć samochodem? Dodany 09 września 2021 przez Gabriel Gatner
Ostatnio jest głośno o sprawie Beaty K. która została zatrzymana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kierującej został przedstawiony zarzut z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Proces z pewnością niebawem się rozpocznie, ale w związku z tym pojawia się pytanie:

Czy do czasu wydania wyroku i jego uprawomocnienia, Beata K. może prowadzić samochód bez obaw popełnienia kolejnych przestępstw, polegających na kierowaniu pojazdem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów lub prowadzenia po cofnięciu uprawnień?

Okazuje się, że tak!

Zgodnie z przepisami, w chwili zatrzymania prawa jazdy przez policję, kierującemu zostaje wydane pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, a jego uprawnienia zostają zawieszone. Zgodnie z naczelną zasadą postępowania karnego tj. domniemania niewinności, do czasu uprawomocnienia się wyrok w sprawie karnej, nie można mówić o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, ani tym bardziej o zakazie prowadzenia pojazdów.

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy, który wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V KK 466/20), który jednoznacznie stwierdził, iż:

Kryminalizacji nie podlega prowadzenie pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień do prowadzenia pojazdów z powodu zatrzymania dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zatrzymanie prawa jazdy nie powoduje bowiem utraty samych uprawnień, które jedynie zostają czasowo zawieszone z racji braku dokumentu potwierdzającego ich posiadanie.

Co to oznacza?

Zgodnie z twierdzeniem Sądu Najwyższego, kierujący, którego uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, w przypadku jego zatrzymania przez policję w tym czasie, może odpowiadać wyłącznie za wykroczenie opisane w art. 94 kodeksu wykroczeń, a więc pojazdu bez uprawnień!

Art. 94. [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia]
§ 1.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3.

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

To oznacza, że kierujący bez uprawnień może otrzymać mandat karny do 500 złotych, a w przypadku skierowania sprawy do sądu grzywnę do 5.000 złotych.
AKTUALIZACJA!
ZMIANY W KODEKSIE WYKROCZEŃ 2022 r.
Art. 94. [Prowadzenie pojazdu bez uprawnienia]
§ 1.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 1a.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze nagany albo karze grzywny do 1500 złotych.

§ 2.

Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu.

§ 3.

W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Co oznaczają te zmiany?!

Jeżeli w trakcie obowiązywania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy kierowca będzie prowadzić samochód i zostanie zatrzymany to grozi mu zarzut z art. 94 kodeksu wykroczeń i mandat do 5.000 złotych. Natomiast jak kierowca nie przyjmie mandatu karnego lub policjant nie będzie chciał takiego mandatu nałożyć i skieruje sprawę do sądu to wtedy kierowcy grozi grzywna do 30.000 złotych oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Pozostałe aktualności

Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rowery elektryczne coraz bardziej zyskują na popularności. Tym samym warto się zastanowić, czy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów...
Odmowa badania alkomatem
Odmowa badania alkomatem
Codziennie setki kierowców poddawanych jest na drogach badaniu trzeźwości. Podstawowym narzędziem do badania zwartości alkoholu w organizmie...
Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń
Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń
Od dnia 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje nowy taryfikator mandatów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Wysokie mandaty mają zmusić kierowców...
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego. Nowelizacja przewiduje zaostrzenie kar między...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim