Menu

Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów

Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów Dodany 10 października 2022 przez Gabriel Gatner

Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna uciążliwość w codziennym życiu, która w dodatku może uniemożliwić wykonywanie obowiązków służbowych. Istnieje jednak sposób, aby złagodzić zakaz wsiadania za kierownicę. Tym sposobem jest blokada alkoholowa. Kiedy można ubiegać się o jej założenie i jak działa to rozwiązanie?

Czym jest blokada alkoholowa?

Definicja blokady alkoholowej znalazła się w art. 2 pkt. 84 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z tym przepisem jest to urządzenie techniczne, które uniemożliwia uruchomienie silnika pojazdu silnikowego lub szynowego w sytuacji, kiedy zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg/dm3.

Tego rodzaju urządzenie wymusza na kierującym obligatoryjne badanie trzeźwości. W przypadku przekroczenia określonego progu stężenia alkoholu komputer pokładowy uniemożliwia uruchomienie silnika.

Łatwo zauważyć, że w przypadku alkomatu w samochodzie ustawodawca odszedł od pojęć stanu po spożyciu alkoholu oraz stanu nietrzeźwości. Zadaniem blokady alkoholowej jest uniemożliwienie jazdy po alkoholu nawet przy bardzo niskim stężeniu substancji odurzającej.

Należy pamiętać, że wbrew obiegowej opinii montaż alkomatu w samochodzie nie skraca czasu trwania zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego wyrokiem. Prowadzi jedynie do zmiany sposobu jego wykonywania.


Przesłanki zastosowania blokady alkoholowej

Blokada alkoholowa stanowi prewencyjny środek, który może być stosowany względem kierowców, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów w oparciu o przepisy kodeksu karnego w związku z przestępstwem popełnionym przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.

Podstawa prawna stosowania alkomatu w samochodzie znalazła się w art. 182a kodeksu karnego wykonawczego. Przepis ten odwołuje się do dwóch przesłanek – okresu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów oraz prognozy kryminologicznej sprawcy. Do zastosowania blokady konieczne jest łączne spełnienie konkretnych warunków.


Okres wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów

Aby możliwe było założenie blokady alkoholowej, sprawca, wobec którego orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów, musi przestrzegać ograniczenia prowadzenia pojazdów przynajmniej przez połowę okresu wskazanego w orzeczeniu sądowym.

Jeżeli sąd zadecydował o orzeczeniu dożywotniego zakazu, niezbędne jest, aby ograniczenie było przestrzegane minimum przez 10 lat.

Warto zaznaczyć, że prowadzenie pojazdu pomimo wydania przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów stanowi przestępstwo w rozumieniu art. 244 k.k. Takie zachowanie podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat. Jeżeli policja w trakcie kontroli ustali, że kierowca narusza sądowy zakaz, brak możliwości zamontowania blokady alkoholowej może się okazać stosunkowo niewielkim problemem dla sprawcy.

Początek biegu zakazu prowadzenia pojazdów można łatwo ustalić, ponieważ wyznacza go data uprawomocnienia się orzeczenia karnego.


Postawa sprawcy wobec jazdy po alkoholu

Drugim warunkiem dla zastosowania blokady alkoholowej jest pozytywna prognoza kryminologiczna sprawcy. Przepisy definiują ją jako przekonanie sądu, że prowadzenie przez daną osobę pojazdów mechanicznych nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przy ocenie prognozy uwzględnia się takie okoliczności podmiotowe w kontekście sprawcy, jak:

● postawa i właściwości;

● warunki osobiste;

● zachowanie się w okresie wykonywania środka karnego.

Prognoza kryminologiczna jest pojęciem ocennym, a przez to bardzo pojemnym. Brak jednoznacznych wytycznych w tym zakresie sprawia, że sądy każdorazowo indywidualnie oceniają cechy, postawę i zachowanie sprawcy.

W przypadku przestępstw powiązanych ze spożywaniem alkoholu znaczenie mogą mieć takie okoliczności jak np. wdrożenie leczenia odwykowego, stronienie od spożywania alkoholu oraz przyjmowania innych substancji odurzających, motywacja do zachowania abstynencji.

Profesjonalny pełnomocnik doświadczony w sprawach karnych wie, na jakie okoliczności warto zwrócić uwagę sądu podczas rozprawy, aby przekonać skład orzekający o zasadności złagodzenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Jeżeli sąd stwierdzi, że obie przesłanki zostały spełnione, orzeka o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.


Czy sąd może uchylić stosowanie blokady alkoholowej?

Zgodnie z art. 182a §3 kodeksu karnego wykonawczego w sytuacji, kiedy kierowca objęty złagodzeniem zakazu dopuści się przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może uchylić stosowanie blokady alkoholowej. Warto zwrócić uwagę, że w tym przypadku kierujący samochodem nie musi znajdować się pod wpływem alkoholu.

W praktyce uchylenie złagodzenia oznacza, że kierowca zostaje ponownie objęty całkowitym zakazem prowadzenia pojazdów.

Aby uniknąć problemów w przypadku kontroli policyjnej, warto wozić przy sobie aktualne świadectwo kalibracji blokady, które zaświadcza o jej sprawności technicznej. Jeżeli okaże się, że kierowca nie ma przy sobie takiego dokumentu lub jest on nieważny, jazda samochodem – nawet wyposażonym w odpowiednie urządzenie – jest równoznaczna z naruszeniem zakazu.


Jak ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania zakazu?

Aby uzyskać zgodę sądu na zmianę sposobu wykonywania zakazu, należy złożyć stosowny wniosek. Po jego rozpatrzeniu sąd wydaje postanowienie, na mocy którego może:

● zmienić sposób wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów;

● odmówić zmiany sposobu wykonywania zakazu.

W przypadku otrzymania negatywnego postanowienia wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia zażalenia.


Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu a pomoc pełnomocnika

Jazda po alkoholu to surowo karane przestępstwo, które niejednokrotnie wiąże się również z karą pozbawienia wolności. Aby zwiększyć swoje szanse na złagodzenie sankcji, warto rozważyć skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Swoim klientom oferuję kompleksowe prowadzenie spraw karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego.

Wieloletnia praktyka oraz znajomość najnowszego orzecznictwa sądowego pozwalają mi z sukcesem reprezentować interesy mocodawcy na sali sądowej, a także wnosić skuteczne środki zaskarżenia, które wielokrotnie pozwoliły na uzyskanie korzystniejszego rozstrzygnięcia.

Nie zwlekaj i skonsultuj ze mną swoją sprawę jeszcze dziś!

Pozostałe aktualności

Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu a warunkowe umorzenie postępowania
Jazda po alkoholu jest zagrożona surowymi karami i może skutkować nawet dożywotnim odebraniem prawa jazdy oraz przepadkiem samochodu. Ustawodawca...
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Mandat karny 2023. Wszystko, co powinieneś wiedzieć
Z początkiem 2022 roku znacząco wzrosły kary nakładane na kierowców. Mimo to w 2023 roku policja wystawiła ponad 4 miliony mandatów drogowych...
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Prawne skutki jazdy po alkoholu
Polski ustawodawca nie wykazuje tolerancji wobec jazdy pod wpływem alkoholu. Jest to wyraźnie widoczne w stale zaostrzanych przepisach prawa...
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy – dlaczego jest takie ważne
W chwili zatrzymania prawa jazdy, kierujący pojazd mechaniczny, otrzymuje od policjantów dokument potwierdzający zatrzymanie uprawnień do...
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jak wybrać alkomat do domu lub firmy?
Jazda po alkoholu to zachowanie, które stwarza istotne ryzyko dla uczestników ruchu, dlatego jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi. Osoby...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim