Menu

Będą surowsze kary za jazdę po pijaku

Będą surowsze kary za jazdę po pijaku Dodany 24 sierpnia 2022 przez Gabriel Gatner

W parlamencie trwają obecnie prace nad obszerną nowelizacją kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przewiduje m.in. konfiskatę aut oraz zaostrzenie kar dla nietrzeźwych kierowców.

Konfiskata pojazdu

Zgodnie z proponowanymi zmianami kierowca, prowadzący pojazd w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, którego zawartość alkoholu w organizmie była wyższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia, straci samochód bez względu na to, czy spowodował wypadek drogowy. W przypadku tzw. „recydywy” przepadek pojazdu będzie orzekany już od powyżej 0,5 promila. Pojazd będzie także obligatoryjnie konfiskowany kierowcy, który będąc w stanie nietrzeźwości spowoduje wypadek.

Zgodnie z projektem do art. 178a kodeksu karnego zostanie dodany § 5 który będzie miał następujące brzmienie:

Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

W powyżej wskazanych przypadkach policja tymczasowo zajmie auto kierowcy, następnie prokurator orzeknie zabezpieczenie tego mienia, a sąd obligatoryjnie orzeknie przepadek pojazdu. Sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku, tylko gdy zachodzić ku temu będzie wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jeżeli samochód nie będzie stanowił wyłącznej własności kierowcy lub orzeczenie przepadku pojazdu będzie niemożliwe (np. z powodu znacznego stopnia uszkodzenia), sąd orzeknie przepadek równowartości pojazdu. Równowartość pojazdu będzie ustalana na podstawie kwoty wskazanej w polisie ubezpieczeniowej, a w przypadku braku polisy – na podstawie średniej wartości rynkowej pojazdu ustalanej przy uwzględnieniu m.in. takich parametrów jak marka, model, moc silnika czy przebieg pojazdu.

Wyższe kary dla pijanych kierowców

W obecnym stanie prawnym za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości można orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności lub karę pozbawienia wolności do lat 2. Po zmianach jedyną możliwą do orzeczenia karą za to przestępstwo, będzie kara pozbawienia wolności do lat 3.

Zgodnie z projektem art. 178a: § 1 kodeksu karnego otrzyma następujące brzmienie:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Surowsze będą także kary dla kierowców, którzy będąc w stanie nietrzeźwości spowodowują wypadek, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć innej osoby. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów, za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek takiego wypadku, będzie trzeba wymierzyć kierowcy karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności, a za spowodowanie śmierci co najmniej 5 lat.

Sankcje za spożywanie alkoholu po zatrzymaniu, ale przed badaniem

Nowe przepisy wprowadzają także zmianę, zgodnie z którą kierowca, który spożył alkohol lub zażył środek odurzający po zatrzymaniu, ale przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie, ponosi identyczne sankcje jak nietrzeźwy kierowca. Zmiana ta ma zmniejszyć ilość sytuacji, w których kierowcy chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej, tłumaczą się i argumentują, że alkohol spożyli już po zatrzymaniu, w celu zniwelowania stresu spowodowanego kontrolą.

Zgodnie z projektem art. 42 § 2 i 3 kodeksu karnego otrzymują brzmienie:

§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego, zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 lub spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po zdarzeniu określonym w art. 173 lub art. 177, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub środka odurzającego w organizmie.
§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej – 5 – osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 lub spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po zdarzeniu określonym w art. 173 lub art. 177, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego w organizmie, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.


Źródło zdjęcia: Freepik.com - Drunk driving photo created by jcomp - www.freepik.com

Pozostałe aktualności

Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy a uszczerbek na zdrowiu
Wypadek drogowy może się wiązać nie tylko z uszkodzeniem mienia lub naruszeniem zasad ruchu drogowego. Niekiedy dochodzi również do...
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda po alkoholu a postępowanie karne
Jazda pod wpływem alkoholu jest zagrożona surowymi sankcjami karnymi, włącznie z karą pozbawienia wolności i dożywotnim zatrzymaniem prawa...
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu
Dane z systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji publikowane przez Komendę Główną Policji wskazują, że w 2021 roku alkohol był przyczyną 2488...
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Blokada alkoholowa a zakaz prowadzenia pojazdów
Jazda pod wpływem alkoholu może się skończyć orzeczeniem przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów. Dla wielu osób jest to istotna...
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Spowodowanie kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu
Prowadzenie pojazdu mechanicznego po alkoholu, w zależności od stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, stanowi wykroczenie (stan po użyciu...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© adw. Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim