Menu

Badanie trzeźwości kierowcy. Kiedy jest wykonane prawidłowo?

Badanie trzeźwości kierowcy. Kiedy jest wykonane prawidłowo? Dodany 25 czerwca 2021 przez Gabriel Gatner
Wynik badania alkomatem, to podstawowy dowód przeciwko kierującemu pod spożyciu lub pod wpływem alkoholu. Jakie są warunki, aby uznać badanie za legalny dowód w postępowaniu karnym? O czym należy pamiętać w trakcie badania? Jakie są zasady badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz zawartości alkoholu we krwi?

Zasady badania określa rozporządzenie

Warunki i sposób przeprowadzania badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie, sposób ich dokumentowania oraz weryfikacji określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie.

Badanie polegać może na zbadaniu obecności alkoholu w wydychanym powietrzu lub we krwi, przy czym pierwszy sposób w miarę możliwości, jeśli stan osoby badanej na to pozwala, powinien być wykonywany w pierwszej kolejności.

Jak bada się stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu i jakie warunki musi spełniać badanie?

 1. Badanie to ma postać nieinwazyjną i przeprowadzane jest przy pomocy urządzenia elektronicznego z wymiennym ustnikiem. Opakowanie ustnika musi zostać otwarte w obecności osoby badanej.
 2. Badanie może zostać wykonane po upływie co najmniej 15 minut od chwili zakończenia spożywania alkoholu lub palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych przez osobę badaną.
 3. W zależności od metody jaką urządzenie elektroniczne wykorzystuje do pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, w przypadku uzyskania po pierwszym pomiarze wyniku ponad 0,00 mg/dm3, drugi pomiar może być dokonany niezwłocznie (w przypadku metody spektrometrii w podczerwieni) lub po upływie 15 minut (w przypadku metody utleniania elektrochemicznego).
 4. Na żądanie osoby badanej lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, w przypadku, gdy pierwszy pomiar był wykonywany urządzeniem elektronicznym dokonującym pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni, a wynik wynosił ponad 0,00 mg/dm3, należy zweryfikować go analizatorem wydechu wykorzystującym inną metodę, przez dokonanie nim drugiego pomiaru.
 5. Wykonanie trzeciego pomiar jest możliwe w sytuacji, gdy w pierwszym pomiarze analizatorem wydechu wynik wynosił równo 0,10 mg/dm3, a w drugim 0,00 mg/dm3. Jeśli trzeci pomiar wynosi 0,00 mg/dm3, to badanie nie wskazuje na stan po użyciu alkoholu.
 6. Z przeprowadzanego badania musi zostać sporządzony protokół, który zawiera m.in. podstawowe dane osoby badanej oraz jej podpis, wynik badania, miejsce i datę jego wykonania, nazwę, model i numer fabryczny analizatora wydechu, okoliczności uzasadniające przeprowadzenie badania, a także dane osoby, która badanie przeprowadzała. Wyjątkiem od obowiązku sporządzenia protokołu jest sytuacja, w której wynik wynosił równo 0,00 mg/dm3. W tym przypadku protokół sporządza się na żądanie osoby badanej lub gdy w sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie o przestępstwo lub wykroczenie. Badany może odmówić złożenia oświadczeń w kwestiach dotyczących ilości i godzinie spożytych napojów alkoholowych, a także informacji na temat chorób.

Ważne! 2 badanie trzeźwości, wykonane za pomocą alkomatu policyjnego, przed upływem 15 minut od wykonania pierwszego badania, może zostać podważone w sądzie!

Kiedy przeprowadza się badanie krwi?

Zasadniczym sposobem na zbadanie zawartości i stężenia alkoholu w organizmie jest badanie wydychanego powietrza. Badanie krwi jako metoda bardziej inwazyjna i powodująca ingerencję w ciało osoby badanej ma zatem jedynie charakter pomocniczy. Badanie to wykonuje się w sytuacji, gdy dokonanie pomiaru za pomocą analizatora wydechu nie jest możliwe.

Rozporządzenie wymienia te sytuacje i wskazuje, że badanie krwi przeprowadza się gdy:

 • Osoba badana odmawia poddania się badaniu wydychanego powietrza,
 • Osoba badana mimo wcześniej przeprowadzonego badania wydychanego powietrza, żąda badania krwi,
 • Stan osoby badanej uniemożliwia badanie wydychanego powietrza,
 • Podczas badania wydychanego powietrza, stężenie alkoholu przekroczyło zakres pomiarowy analizatora wydechu.

Warunki i zasady badania krwi

 1. Krew pobiera się z żyły osoby badanej, do dwóch probówek, a następnie poddaje się ją co najmniej dwóm analizom laboratoryjnym.
 2. Pobranie krwi musi odbyć się za pomocą sprzętu jednorazowego użytku i z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych.
 3. Każda z probówek musi zostać oznaczona w sposób umożliwiający identyfikację tożsamości, od której została ona pobrana.
 4. Z czynności badania krwi sporządza się protokół, który zawiera m.in. dane osoby badanej, miejsce i czas badania, jego wyniki, a także informację o osobie przeprowadzającej badanie.
 5. W razie uzasadnionego podejrzenia, że badanie krwi może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia osoby badanej, decyzję o pobraniu lub odstąpieniu od pobrania krwi podejmuje lekarz. Odstąpienie od badania musi zostać utrwalony w formie protokołu z podaniem przyczyn uzasadniających odstąpienie.

Pozostałe aktualności

Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Czy warto wnosić sprzeciw od wyroku nakazowego?
Jazda pod spożyciu alkoholu (wykroczenie) lub jazda pod wpływem alkoholu (przestępstwo) to czyny zabronione, które kwalifikują się do...
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rower elektryczny a zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych
Rowery elektryczne coraz bardziej zyskują na popularności. Tym samym warto się zastanowić, czy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów...
Odmowa badania alkomatem
Odmowa badania alkomatem
Codziennie setki kierowców poddawanych jest na drogach badaniu trzeźwości. Podstawowym narzędziem do badania zwartości alkoholu w organizmie...
Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń
Zmiany w przepisach ruchu drogowego oraz kodeksie wykroczeń
Od dnia 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje nowy taryfikator mandatów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Wysokie mandaty mają zmusić kierowców...
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Konfiskata pojazdu prowadzonego przez pijanego kierowcę
Do pierwszego czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Karnego. Nowelizacja przewiduje zaostrzenie kar między...

Polecamy

LexLab Legalniewsieci.pl Kancelaria adwokacka Gatner & Gatner

© Gabriel Gatner

Realizacja strony strony internetowe oświęcim