Czy Beata K. może jeździć samochodem?

Czy Beata K. może jeździć samochodem?

Ostatnio jest głośno o sprawie Beaty K. która została zatrzymana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Kierującej został przedstawiony zarzut z art. 178a §  1 Kodeksu karnego. Proces z pewnością niebawem się rozpocznie, ale w związku z tym pojawia się pytanie:

Czy do czasu wydania wyroku i jego uprawomocnienia, Beata K. może prowadzić samochód bez obaw popełnienia kolejnych przestępstw, polegających na kierowaniu pojazdem pomimo zakazu prowadzenia pojazdów lub prowadzenia po cofnięciu uprawnień?

Okazuje się, że tak!

Zgodnie z przepisami, w chwili zatrzymania prawa jazdy przez policję, kierującemu zostaje wydane pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, a jego uprawnienia zostają zawieszone. Zgodnie z naczelną zasadą postępowania karnego tj. domniemania niewinności, do czasu uprawomocnienia się wyrok w sprawie karnej, nie można mówić o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, ani tym bardziej o zakazie prowadzenia pojazdów.

Na ten temat wypowiedział się Sąd Najwyższy, który wyrokiem z dnia 27 kwietnia 2021 r. (sygn. akt V KK 466/20), który jednoznacznie stwierdził, iż:

Kryminalizacji nie podlega prowadzenie pojazdu przez osobę nieposiadającą uprawnień do prowadzenia pojazdów z powodu zatrzymania dokumentu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Zatrzymanie prawa jazdy nie powoduje bowiem utraty samych uprawnień, które jedynie zostają czasowo zawieszone z racji braku dokumentu potwierdzającego ich posiadanie.

Co to oznacza?

Zgodnie z twierdzeniem Sądu Najwyższego, kierujący, którego uprawnienia do kierowania pojazdami zostały zawieszone, w przypadku jego zatrzymania przez policję w tym czasie, może odpowiadać wyłącznie za wykroczenie opisane w art. 95 kodeksu wykroczeń, a więc prowadzeniem pojazdu bez uprawnień!

Art.  95.  Kodeksu wykroczeń – Prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów

Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.