Co grozi za jazdę samochodem po alkoholu?

Co grozi za jazdę samochodem po alkoholu?

Wszystko zależy przede wszystkim od zawartości alkoholu w organizmie w wydychanym powietrzu. Jeżeli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,25 mg w 1 dm3 (0,5 promila) popełniłeś wykroczenie. Natomiast jeżeli zawartość alkoholu w wydychanym powietrzy przekracza 0,25 mg w 1 dm3 (0,5 promila) popełniłeś przestępstwo. Co się tym wiąże?

Wykroczenie – stan po użyciu alkoholu

Kierujący po alkoholu popełnia wykroczenie, kiedy:

  1. stężenie alkoholu we krwi mieści się w granicach 0,2–0,5‰albo gdy
  2. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi 0,1–0,25 mg w 1 dm3

 

Przestępstwo – stan po wpływem alkoholu

Kierujący po alkoholu popełnia przestępstwo, kiedy:

  1. stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza 0,25 mg w 1 dm3 albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

 

Co grozi za jazdę po pijaku?

Wykroczenie:

  1. Zgodnie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń, kierującemu po pijaku grozi areszt (max 30 dni) lub grzywna nie niższej niż 50 złotych (max 5.000 zł)
  2. Środek karny. Zgodnie z art. 29 § 1 kodeksu wykroczeń, sąd wymierza w miesiącach lub latach zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Przestępstwo:

  1. Zgodnie z art. 178 a § 1 kodeksu karnego, kierującemu po pijaku grozi grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2.
  2. Środek karny. Zgodnie z art. 43 1 kodeksu karnego sąd wymierza w latach zakaz prowadzenia pojazdów od 3 do 15 lat
  3. Świadczenie pieniężne. Zgodnie z art. 43a 2 kodeksu karnego sąd orzeka wobec kierującego po pijaku, co najmniej 5.000 zł świadczenia pieniężnego.

 

Co grozi za jazdę po wpływem alkoholu – 1 promil.

Kierujący popełnia przestępstwo. W takim wypadku sąd orzeknie karę w postaci grzywny lub karę ograniczenia wolności albo karę pozbawienia wolności do 2 lat. Należy zaznaczyć, iż w przypadku przestępstwa kierujący może skorzystać z instytucji warunkowego umorzenia postępowania – czym jest warunkowe umorzenie postępowanie sprawdź TUTAJ.